Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Imatge: 
© Jordi Domènech i Arnau (CC)

Subvencions per a la millora d’habitatges i altres intervencions en els Parcs Naturals de la província de Barcelona

El 3 de gener es va publicar al BOPB la convocatòria de la Diputació de Barcelona per a la concessió de subvencions destinades a finançar determinats projectes i activitats dins l'àmbit dels Parcs Naturals de la província de Barcelona.

Entre les diferents línies d’ajut, destaquen les següents:

Subvencions per a la millora d’habitatges (primeres residències)
· Obres que afectin als elements exteriors de l'edifici i que estiguin subjectes a limitació normativa per part dels plans especials.
· Obres imprescindibles per a garantir l'habitabilitat i/o estabilitat de l'edifici.
· Despeses per incrementar la seguretat i evitar robatoris.
· Millores encaminades a la gestió eficient de l'aigua, l'estalvi energètic i a la gestió ambiental dels recursos, entre d’altres.
· Despeses per a reparar danys causats per fenòmens naturals.

Subvencions per a la restauració del patrimoni arquitectònic
· Les obres de caràcter urgent o imprescindible per a la vida de l'edifici o per mantenir les característiques de certs elements originals.
· Obres de millora interiors o exteriors motivades per un programa d'ús públic.

Subvencions per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa
· Actuacions i projectes que utilitzin tècniques, tecnologies i sistemes que impliquin l'ús de biomassa llenyosa forestal i compleixin amb els requeriments de la convocatòria. (A la convocatòria es descriuen específicament els costos subvencionables).

Qui s’hi pot acollir
Aquests ajuts estan adreçats, en general, a:
· Propietaris i arrendataris d’habitatges que compleixin els requeriments de la convocatòria.
· Titulars d'immobles declarats béns d'interès cultural per la Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català.

En el cas de les subvencions per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa, estan destinades a persones físiques o jurídiques de naturalesa privada que resideixin o realitzin qualsevol activitat econòmica dins l’àmbit de la convocatòria.

Import de la subvenció
La quantitat total que es destinarà al foment d'aquestes actuacions (considerant totes les línies) serà de 356.360 €.
L’import màxim de les subvencions individualitzades és del 50% del cost subvencionable, amb els següents topalls màxims:
· Línia d’habitatge i patrimoni arquitectònic: 4.500 €
· Línia d’instal·lacions tèrmiques amb biomassa: 8.000 €

Terminis
El termini de presentació de sol·licituds va començar el 4 de gener (l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB) i finalitzarà el proper 28 de febrer de 2018.

Teniu més informació al BOPB (extracte convocatòria) i al web del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, on podeu trobar el text complet de la convocatòria i totes les seves línies d'ajut.

5/01/2018
Tornar