Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

Quant temps tenim per reclamar els honoraris pendents de cobrament al nostre client?

El termini legal que té un professional per reclamar al client els honoraris que resten pendents de pagament és de tres anys (Article 121-21 Codi Civil Catalunya; Article 1967 Codi Civil Espanyol). Transcorregut aquest període, prescriu el dret a cobrar-los. Cal tenir en compte que el termini comença a comptar des del moment en què s’ha realitzat el treball. Per això és important que, un cop acabada la feina, l’arquitecte lliuri al client la corresponent factura.

No obstant, la prescripció de l’acció de reclamació pot ser interrompuda de diverses maneres:

· Pel cobrament a compte d’una part o de la totalitat dels honoraris
  pendents de cobrament,
· Per l’enviament de manera fefaent d’un requeriment de pagament al
  client (ex. burofax),
· Pel reconeixement del deute manifestat per escrit pel client,
· Amb un document signat per ambdues parts al qual es pot establir
  un pagament a terminis (Article 121-12 Codi Civil Catalunya; Article
  1973 Codi Civil Espanyol).

Així doncs, si el client no atén el pagament de la factura, recomanem que, per interrompre la prescripció dels honoraris, li requeriu de manera acreditada el pagament. L'Assessoria Jurídica del COAC posa a disposició dels col·legiats un model orientatiu que es pot utilitzar per al requeriment de pagament.

· Podeu descarregar el model orientatiu aquí.

Recordem, a més, que l’Assessoria Jurídica està a disposició dels col·legiats tant per a qualsevol consulta, com per realitzar la reclamació extrajudicial en nom vostre, si és viable.

22/06/2017
Tornar