Mòdul bàsic 2019. Visat i registres.

El COAC fixa el nou Mòdul Bàsic per al 2019

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
Mòdul bàsic i índex d'intervenció
A efectes dels treballs en procés de visat iniciats abans de l'1 d'octubre de 2010, el COAC ha acordat fixar el Mòdul bàsic (Mb) en 504 €, restant el valor de l'índex d'intervenció en 1,0328. Aquest índex i el nou mòdul bàsic han entrat en vigor l'1 de gener de 2019.

Estudis bàsics de seguretat i salut
Als efectes de possibles visats voluntaris, la Junta de Govern ha acordat fixar el límit de pressupost d’execució material en 280.000 euros per a projectes amb Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Factor d’actualització
Els coeficients d’actualització es fixen en els següents valors:
Coeficient d'actualització Ca:  1,83
Factor d'actualització Fa:       11,02
Coeficient d'actualització Ka:  1,50


Podeu consultar la resta de factors i coeficients d’actualització al web de Visat.


4/01/2019
Tornar