Documents bàsics del codi tècnic

Nous comentaris del DB-SUA i DB-SI i del Document de Suport DA DB-SI/1

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
Des del 2 d’agost, disposeu d'una nova actualització de les versions comentades dels següents Documents Bàsics del Codi Tècnic: DB-SUA (Seguretat d'Utilització i Accessibilitat) i DB-SI (Seguretat en cas d'Incendi).

Així mateix, s'ha actualitzat el Documento de Apoyo DA DB-SI/1 "Justificación de la puesta en obra de productos de construcción en cuanto a sus características de comportamiento ante el fuego".

Podeu consultar els nous documents al web del CTE.

Recordem la importància de consultar sempre les darreres versions disponibles.
Cal ressaltar que les actualitzacions en general incorporen i modifiquen comentaris. No obstant, en aquesta ocasió se’n han eliminat de manera significativa. Des de l’OCT s’està treballant per avaluar la repercussió dels comentaris suprimits.

2/09/2019
Tornar