Llac de Torrelago.
Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

Presentació del projecte de rehabilitació energètica a Torrelago dins el programa CITyFIED

L'Agrupació Arquitectura i Sostenibilitat del COAC (AuS) organitza, el proper 29 de gener, una jornada sobre el projecte de rehabilitació energètica que s’ha dut a terme al barri de Torrelago, a Laguna de Duero (Valladolid), i que ha afectat a 31 edificis amb una àrea acondicionada de 143.000 m2 i una inversió de 16,5 milions d’euros. 

A més de la rehabilitació energètica de les façanes dels edificis (mitjançant sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior amb EPS de 8 cm), s’ha actualitzat el sistema energètic, anteriorment integrat per dues xarxes de calor independents i les seves corresponents plantes de generació amb gas natural. Una d’aquestes plantes va ser desmantellada per crear una nova planta amb 3 calderes noves de biomassa d’estella forestal amb una potència instal·lada total de 3,5 MW.

El projecte es troba immers en l’etapa de monitorització i avaluació. Els resultats preliminars obtinguts mostren una tendència positiva segons els objectius inicialment establerts: reduir el consum tèrmic dels 1448 habitatges intervinguts fins a un 50%, evitar al menys 3500 tones d’emissions de CO2 cada any, i reduir dràsticament l’ús de combustibles fòssils, en cobrir fins al 80% de la demanda tèrmica amb fonts d’energia renovables.

Aquest projecte forma part de CITyFIED, un projecte europeu que té com a objectiu la millora de la qualitat de vida de les persones. El seu caràcter fonamental és demostratiu i les ciutats de Laguna de Duero (Espanya), Soma (Turquia) i Lund (Suècia) representen els escenaris on 3 districtes s’han transformat en espais eficients i més sostenibles.

El programa és el següent:

18:30h Presentació a càrrec de Núria Pedrals, presidenta d'AuS

18:35h El projecte CITyFIED. La metodologia per a la renovació de la ciutat a escala de districte. Plataforma de monitorització CITyFIED

18:45h Reequipament profund en el districte residencial de Torrelago. Rehabilitació d’edificis. Millora de calefacció de districte amb fonts d’energia renovables. Mesura intel.ligent.

19:15h Anàlisi d’impacte. Avaluació energètica-ambiental. Avaluació socioeconòmica.

19:35h Una visió tècnica de la certificació de sistemes SATE a càrrec de Ferran Bermejo, arquitecte, Director Tècnic de l’ITeC - Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya

19:50h Conclusions

20:00h Taula rodona

Ponents: 
Dr. Ali Vasallo, Enginyer Industrial. Director de l'Àrea d'Energies Renovables en la Divisió d'Energia del Fundació CARTIF. Actualment coordina el projecte eruopeu CITyFiED. Juntament amb les seves activitats al Centre Tecnològic CARTIF, col·labora amb l'Escola d'Enginyeria Industrial de la Universitat de Valladolid.

Javier Martín, Enginyer Industrial. Professional certificat en mesura i verificació CMVP des de 2010. Responsable d'Estudis en l'Adreça Tècnica de VEOLIA en projectes en l'àmbit de l'energia, el cicle integral de l'aigua i el tractament de residus. Coordina el treball de recerca aplicada en projectes cofinançats per Comissió Europea, destacant actualment CITyFiED i REMOURBAN.

Aquesta jornada és possible gràcies a la col·laboració de Mapei.Recupereu la jornada en vídeo:Versió per a imprimirPDF version