Protecció de la propietat intel·lectual

Com protegir l'autoria dels projectes d'arquitectura?

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
Sovint els límits de la propietat intel·lectual en l'exercici de la professió no són prou coneguts, i això genera expectatives i també confusions que val la pena poder clarificar.

D'entrada, l’autor creador d’un projecte d’arquitectura original té el dret inalienable a ser reconegut com a propietari d’aquesta idea inicial; ara bé, aquest dret no implica que pugui impedir que el client encomani modificacions del seu projecte, fins i tot quan aquest està construït. No obstant, en determinats casos aquesta modificació pot generar un dret d’indemnització en favor de l’arquitecte, si estem parlant de creacions singulars que representen la trajectòria professional pública i notòria de l’arquitecte i que la poden afectar negativament.

Instruments de protecció a disposició dels col·legiats
Cal ser conscients que el visat col·legial no comprèn un control d’autoria. La finalitat del visat és verificar la identitat i habilitació professional de l’autor del treball i la correcció i integritat formal de la documentació, però no la protecció de la propietat intel·lectual. Per a la protecció d'aquesta, el COAC té obertes diferents vies, que van des del Visat Precautori fins a la Deontologia Col·legial.

Pel que fa al Visat Precautori, es tracta d'un registre voluntari i gratuït que té per finalitat deixar constància de l’existència d’un determinat treball en una determinada data, així com de la serva autoria, sense que calgui reunir tots els requisits de correcció formal del document, ja que no és un visat per a tràmits administratius sinó destinat únicament a la protecció dels drets de l’arquitecte.

Per altra banda, el reglament de Deontologia Col·legial del COAC recull com a infracció greu la usurpació de treballs professionals aliens amb sancions que poden anar des de 1.001 a 5.000 euros de multa o bé fins a un any d’inhabilitació professional.

Consulta l'informe sobre el tema elaborat pel COAC (cal estar registrat al web)

Per a qualsevol consulta relacionada amb aquestes qüestions, pots contactar amb el Telèfon d'Atenció a l'Arquitecte (93 306 78 03), de dilluns a dijous de 8.30 a 16.30 h i divendres de 8.30 a 14 h.
11/12/2019
Tornar