Nova aplicació web de CERTIFICATS Fase Beta

Si ets arquitecte/a, 

El Col·legi posa en marxa un nou aplicatiu de Certificats, a través del qual tots els arquitectes col·legiats podran sol·licitar i obtenir, telemàticament, els certificats de Secretaria que necessitin.

A partir d'ara, amb el nou aplicatiu, no caldrà signatura electrònica, sinó que podràs descarregar els certificats (en pdf) identificant-te amb el teu usuari i contrasenya web. A més, podràs accedir al nou aplicatiu amb tots els navegadors habituals (Explorer, Chrome i Mozilla), sense necessitat de cap configuració específica ni dependre de Java.

En el cas dels certificats de col·legiació i els de competències, aquests seran automàtics. En el cas dels certificats d'obres visades, trigaran al voltant de 3 dies hàbils des de la data de sol·licitud. Recordem que tots els certificats són gratuïts.

En un primer moment, aquest nou aplicatiu s'obrirà en fase beta i conviurà amb el programa utilitzat fins ara per obtenir certificats.
En cas de trobar alguna incidència, si us plau posa't en contacte amb Secretaria a través de correu electrònic.

CERTIFICATS 

Si ets arquitecte/a, 
El certificat únicament es podrà emetre a nom de l'arquitecte col·legiat i societats inscrites al COAC. 

En cas de trobar-se amb problemes informàtics, es pot enviar la sol·licitud a Secretaria.

Recollida telemàtica: Els certificats es podran descarregar telemàticament si el sol·licitant disposa de signatura electrònica de FirmaProfesional o DNI electrònic. Solament es poden obtenir certificats online amb Internet Explorer, afegint “coac.net” com a lloc de confiança i el navegador amb “vista de compatibilitat”.

Recollida presencial: Es poden recollir personalment a la demarcació, delegació o oficina seleccionades, o delegar en una altra persona, cas en què s'haurà d'emplenar i signar l'autorització. Per recollir personalment el certificat a la seu de Barcelona (Plaça Nova 5), es recomana demanar-lo amb la suficient antelació (aprox. 72 h).

Si vostè és client d'un arquitecte o usuari d'un edifici i necessita un certificat haurà de sol·licitar-lo per escrit a Secretaria Tècnica.