Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Pròxims Esdeveniments

QUOTES I SERVEIS

El Col·legi d'Arquitectes manté una Quota Col·legial per a tots els col·legiats, exercents i no exercents, que inclou els serveis i activitats que el COAC realitza a partir de les obligacions que fixa la legislació vigent.

A banda, s'estableix un Tram de Serveis Complementaris, de caràcter voluntari, que comprèn els serveis de suport i desenvolupament professional, com és el suport tècnic de l'OCT, l'Assessoria Jurídica, l'Oficina de Concursos, etc. 

La Quota Col·legial té un preu anual de 252€ i està exempta d’IVA. Pel que fa al Tram de Serveis Complementaris, el seu preu anual és de 144€ + IVA. El COAC manté preus reduïts per als jubilats i expatriats, així com durant els 3 primers anys de col·legiació, i disposa de diferents bonificacions. Els arquitectes poden modificar el serveis contractats en qualsevol moment, tenint en compte el període de regularització que el COAC ha establert (mensual pel que fa a la Quota Col·legial i trimestral pel que fa al Tram Complementari).

Col·legia't
Gestió dels serveis arquitectes
Gestió dels serveis de les societats
Drets d'incorporació, quotes i bonificacions
Protocol dels serveis bàsics, complementaris i específics

Quota
Col·legial 
more info

Oficina consultora tècnica
Informació i suport tècnic bàsics

Suport jurídic
Atenció jurídica bàsica
Informació general fiscal comptable i laboral

Suport informàtic
Suport en aplicacions informàtiques del COAC
Compte de correu electrònic bàsic

Internacional
Jornades informatives
Base de dades documental

Secretaria
Atenció i suport al col·legiat
Emissió de certificats

Secretaria tècnica
Suport i orientació en resolució de qüestions d'exercici professional

Resolució incidències i règim disciplinari
Atenció en conflictes i incidències
Atenció en qüestions de règim disciplinari

Escola Sert
Formació contínua
Campus professional
Jornades tècniques
Càpsules formatives de la FormaTecA

Borsa de treball
Activitats per a l'impuls de l'ocupació
Borsa d'ofertes de feina específiques per a arquitectes
Publicació en línea del currículum i portfoli
Orientació inicial en autoocupació

Atenció social
Atenció social al col·legiat
Assessorament en serveis socials

Acció cultural
Actes i exposicions
Revista Quaderns

Biblioteca
Accés a la Biblioteca i consulta
Informació presencial
Préstec de llibres, revistes i documents audiovisuals

Arxiu històric i fotogràfic
Accés a l'arxiu i consulta
Informació presencial
Accés a la base de dades Arxitectura

Comunicació
Butlletins informatius

Serveis
Complementaris 
more info

Oficina consultora tècnica
Base de dades documental
Servei d'informació tecnològica (SIT)
Suport tècnic i normatiu

Suport Jurídic
Reclamació extrajudicial d'honoraris
Resolució de consultes de caire legal
Base de dades documental

Oficina de concursos
Actualitat informativa sobre concursos i licitacions en curs
Assesorament jurídic i tècnic
Butlletí personalitzat

Suport informàtic
Compte de correu electrònic ampliat

Internacional
Atenció personalitzada

Escola Sert
Càpsules formatives especialitzades de la FormaTecA

Borsa de treball
Servei d'orientació i acompanyament

Comunicació
Recull de premsa

Serveis
de Pagament

Oficina consultora tècnica
Atenció personalitzada
Servei SIT il·limitat

Visats i registres
Visat
Certificats segona ocupació
Informes d'Idoneïtat Tècnica
Registre automàtic

Secretaria  
Signatura electrònica

Escola Sert
Formació especialitzada

Biblioteca
Reproducció de documents

Arxiu històric i fotogràfic
Reproducció de documents

Mostra d'arquitectura
Participació en les Mostres d'Arquitectura Catalana