Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

ACCESSIBILITAT ESPANYA: Llei General de drets de les persones amb discapacitat

Publicat al BOE de 3 de desembre el Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova  el ...

Textos legals

publicacions ITEC

Publicacions realitzades per l'ITEC que malgrat la seva antiguitat es consideren d'interès per a les intervencions en edificis existents

Documents informatius

DB HE 4

Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària, versió comentada

Textos legals

NRE-AEOR-93

Norma reglamentària d'edificació sobre accions en l'edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres dels edificis d'habitatges.

Textos legals

Catàleg d'Elements Constructius

El catàleg d'elements constructius (CEC) proporciona una base de dades que recull informació de les característiques i prestacions dels materials

Documents_reconeguts

Pages