Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Vallès

Colom, 114, 1a planta, "Vapor Universitari"
08222 Terrassa
T. 93 731 59 80

Delegate 

Josep Milà i Albà
vallesdelegat@coac.cat

Secretariat

valles@coac.cat
valles.terrassa.cultura@coac.cat

Authorizations and Registries

T. 93 731 34 11
valles.terrassa.visat@coac.cat

 
Printer-friendly versionPDF version