Atorgament ajuts cooperació 2019

Atorgament ajuts cooperació 2019 

Documentos informativos

Protocol per a la redacció de projectes de Restauració i d'Intervenció arquitectònica

Iniciativa del Servei de Patrimoni Arquitectònic.

Manuales y Guías

Guia d’aplicació del DB-HE 2019

Document tècnic d’ajuda del Ministeri per facilitar l’aplicació del nou DB-HE.

Documentos informativos

adhesio pacte referendum

Adhesió al Pacte pel referèndum

Documentos informativos

Text refòs de la Llei reguladora dels residus. Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol

Textos legales

RD 737/2020

Rehabilitación energética en edificios existentes (programa PREE)

Textos legales

Servei de mediació per arquitectes mitjançant l'Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials, Forenses i Mediadors del COAC

Servei de mediació per arquitectes mitjançant l'Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials, Forenses i Mediadors del COAC 

Documentos informativos

Resolució de les al·legacions presentades al text del Reglament de Visat durant el període d'exposició pública i aprovació definitiva del Reglament de Visat del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Resolució de les al·legacions presentades al text del Reglament de Visat durant el període d'exposició pública i aprovació definitiva del Reglament de Visat del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya...

Documentos informativos

RESOLUCIÓ EMC/3126/2020

Rehabilitació energètica en edificis existents (programa PREE) (ICAEN)

Textos legales

RESOLUCIÓ TES/1068/2020

Retirada d’amiant (Agència de Residus de Catalunya).

Textos legales

Resolució de 8 d’abril de 2021

Incorporació de la representació Gràfica d’immobles a documents notarials.

Textos legales

Instrucció 1/2021

Doblatge de cobertes amb amiant.

Documentos informativos

Pages