RESOLUCIÓ TES/1565/2020

Rehabilitació d’edificis residencials dels barris gestionats per l’Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Textos legales

RESOLUCIÓ TES/127/2020

Préstecs a comunitats de propietaris (Agència de l'Habitatge de Catalunya).

Textos legales

Amiant i substàncies químiques

Reglament CE 1907/2006 (REACH).

Textos legales

RESOLUCIÓ TES/1563/2020

Arranjament interior d’habitatges per a gent gran (Agència de l'Habitatge de Catalunya).

Textos legales

RESOLUCIÓ TES/1564/2020

Rehabilitació d’edificis residencials (Agència de l'Habitatge de Catalunya)

Textos legales

ANUNCI Consorci de l’Habitatge de l’AMB

Redacció de projectes de rehabilitació d’edificis residencials (Àrea Metropolitana de Barcelona).

Textos legales

Adjudicació definitiva dels ajuts a la Cooperació del COAC 2020

Adjudicació definitiva dels ajuts a la Cooperació del COAC 2020

Documentos informativos

ANUNCI Consorci de l’Habitatge de l’AMB

Adequació d’habitatges (Àrea Metropolitana de Barcelona).

Textos legales

Protocol per a la redacció de projectes de Restauració i d'Intervenció arquitectònica

Iniciativa del Servei de Patrimoni Arquitectònic.

Manuales y Guías

Aprovar i publicar les quotes aprovades pel 2021

Aprovar i publicar les quotes aprovades pel 2021

Documentos informativos

Resolució de 7 d’octubre de 2020

Representació gràfica de les finques i altres requisits.

Textos legales

Resolució de 29 d’octubre de 2015

Intercanvi d’informació entre Registre i Cadastre.

Textos legales

Pages