Subvencions per a millores d’habitabilitat en habitatges individuals o unifamiliars de l'AMB

Fins el 31/10/2018 (presentació de la documentació)

Documentos informativos

certificat d'obra en construcció

Certificat d'obra en construcció. Document a utilitzar per a indicar el percentatge d'obra executada.

Plantillas y fichas

RD 210/2018

Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)

Textos legales

D 67/2015 ITE i llibre de l'edifici

Decret per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici, (DOGC 7/5/...

Textos legales

Guia normes urbanístiques del POUM

Guia per a l'elaboració de les normes urbanístiques del POUM

Manuales y Guías

Formulari SEPA domiciliació bancària societats

Ordre de domiciliació de dèbit directe SEPA

Plantillas y fichas

Modalitats de col·legiació

TIPUS COL·LEGIACIÓ

Documentos informativos

Llibre de l'edifici

Decret 206/1992, pel qual es regula el llibre de l'edifici (derogat)

Textos legales

Guies per a la gestió i l'avaluació de la contaminació acústica

Guies elaborades pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Documentos informativos

Complement COAC per al CE3X

Complement per generar el Document de detall de les recomanacions de millora que acompanyen el certificat d’eficiència energètica d’edificis existents

Aplicaciones

Documents informatius de Gestió de Residus

publicacions ITEC (1995) metodologia per a l'avaluació i revalorització dels residus

Documentos informativos

Llei 16/2015

de simplificació de l'activitat administrativa i d'impuls de l'activitat econòmica

Textos legales

Pages