jg ordinària 19/04/2017

JG ordinària 19/04/2017

Documentos informativos

Eleccions 2018 - Models candidatures

Models orientatius per a la presentació de candidatures

Documentos informativos

creu sant jordi

Creu de Sant Jordi

Documentos informativos

Eleccions COAC - Candidatures definitives

Llistat definitiu de les candidatures proclamades i proclamació de candidats electes per a les eleccions del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya del 10 de maig de 2018.

Documentos informativos

Acord mesa electoral Tarragona

Acord de constitució de la mesa electoral de la Demarcació de Tarragona per a les eleccions del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya del 10 de maig de 2018.

Documentos informativos

Eleccions COAC - Resultats definitius

Proclamació per part de la Mesa Electoral Central dels candidats escollits el 10 de maig de 2018 a les eleccions del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.

Documentos informativos

Eleccions 2018 - Convocatòria eleccions

Convocatòria de les eleccions col·legials de 10 de maig de 2018

Documentos informativos

Eleccions COAC - Model interventor

Model orientatiu de nomenament d'interventor o interventora

Documentos informativos

Guia de rehabilitació enfront del radó

Document tècnic d’ajuda del Ministeri per al disseny de solucions de protecció contra al radó.

Documentos informativos

incoació expedient disciplinari 4627/2017

Acord incoació d’expedient disciplinari núm.4627/2017 a l’arquitecte (…) per pressumpta vulneració de la llei de la funció pública, la llei de contractes del sector públic i la llei de competència...

Documentos informativos

Eleccions 2018 - Votació segons inscripció

Esquema explicatiu del que es pot votar a les eleccions del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya del 2018 segons la inscripció territorial de cada elector.

Documentos informativos

Eleccions 2018 - Manual vot

Explicació il·lustrativa dels passos a seguir a la plataforma de votació per votar a les eleccions del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya del dia 10 de maig de 2018.

Documentos informativos

Pages