ESert
Postgrau en PROJECT MANAGEMENT (5a edició) Presencial i per videoaula a través d'Internet
EBC1131064
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Inici: 29/10/13,
Horari

Dimarts de 09.30 h a 18.30 h,
Durada 128 hores  

Director/docent
Jordi Teixidó, Project Management Institute Provider 2953; Isidre Roca, Arquitecte num.col. 23511-3,
Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Des de fa ja tres anys que el Postgrau en Project Management en Edificació està formant a arquitectes perquè tinguin eines professionals i metodologia internacional per poder optar a llocs de Project Management.
 
La Direcció de Projectes es una de les competències més demandades a nivel internacional per part de les empreses de tots els sectors d’activitat. Malgrat la necessària especiaització tècnica per a dur a terme projectes amb exit de qualitat, temps i cost, hi han bones pràctiques comunes a tots ells. Es per aixó que els coneixements amplis de la Direcció de Projectes com a disciplina aplicable dins qualsevol àmbit son valorats de forma creixent, i per tant els arquitectes han de millorar continuament les capacitats (valors, processos i tècniques) per a poder aportar el màxim valor dins un context que demana rapidessa i alhora òptima gestió d’equips i pressupostos.
 
La Direcció docent d'aquest Postgrau està certificada com a proveïdor de formació registrat (id. 2953) pel Project Management Institute. La formació culmina amb la certificació voluntària (PMP®, Project Management Professional) demandada internacionalment en l’actualitat per nombroses empreses.
 
La nostre intenció amb aquest curs és oferir eines a l’arquitecte per donar aquest pas i ser capaç de “fer néixer” i gestionar projectes “claus en mà”, projectes relacionats amb aspectes constructius pero no limitats a aquest àmbit, sinó dins un context més ampli i amb una visió internacional, amb exemples aplicats a sectors com l’industrial, el energètic, turisme, hospitalari, de patrimoni històric, sense deixar de banda tots els aspectes posteriors de la direcció del projecte constructiu un cop hagi arrencat.
 
El marc de treball es esencialment pràctic, amb casos reals i exercicis dins d’empreses col·laboradores.
 
Curs inclòs en la convocatòria de beques del PLA IMPULSA
Més informació a plaimpulsa@coac.cat

Objectius

El Programa d’Intensificació té per objectiu que a la fi del curs els participants siguin capaços de:
 
 • Encaixar i aixecar una operació immobiliària. Comprendre tots els implicats i aconseguir anivellar els seus interessos en virtut del projecte
 • Comprendre els fonaments del Project Management
 • Gestionar i controlar els objectius del projecte, tant en la fase de pre estudi i anàlisi de viabilitat com en fase de disseny de projecte, execució de projecte i projecte administratiu.
 • Disposar d’eines pràctiques per executar els diferents processos que conformen la direcció integral de projectes arquitectònics.
 • Ser capaç d’iniciar, planificar, executar i controlar projectes amb un component constructiu però amb implicacions més àmplies i amb una perspectiva internacional (noves ofertes comercials, projectes industrials –energies renovables, ampliació d’industries i renovació d’infrastructures-)
 • Familiaritzarse amb les bones pràctiques de projectes (Guia PMBOK®) valorades internacionalment de manera creixent, en especial Abast, Temps, Cost, Gestió de Riscos, Recursos Humans, Qualitat i d’altres elements sempre des d’una perspectiva global i visió de negoci del projecte, abans i desprès del “fet constructiu”
 • Obtenir la certificació PMP® (Project Management Professional) demandada per moltes empreses arreu del món i diferencial en molts casos d’acces a un lloc de treball com Director de Projectes.

Programa

MÒDUL 1. DESENVOLUPAMENT DE NEGOCI; INICI DE PROJECTE
 • Com neix un projecte? Implicats, interessos, inversió  
 • Com es planifica econòmicament un projecte qualsevol dins l’àmbit de la construcció i fora d’ell pero amb implicacions relacionades amb construcció d’edificis o renovació d’infrastructures de tota mena
 • Com es fa l’informa de viabilitat d’un projecte relacionant la informació estratègica del projecte amb la potencialitat de l’objecte i la planificació financera?
 • Bases dels Plans de Negoci
 • Anàlisi de viabilitat previ al projecte, VAN, ROI, Plans Estratègics, Programes, Portfolis
 • Constitució del Projecte, formalització
 • Identificació de parts interesades i preparació de la seva implicació
 
Mòdul 2. PLANIFICACIÓ DE PROJECTES
 
 • Com es planifica abast, temps, cost, risc, qualitat, comunicació, aprovisionament etc d’un projecte en la seva evolució a través de la fase de disseny des de l’avantprojecte fins al projecte executiu?
 • Quin es el cicle de vida de projectes no purament constructius que incorporen una fase de construcció? Com es planifiquen? Quin rol ha jugat l’arquitecte fins ara i quin podria jugar?
 • Quines son les particularitats de projectes licitats al Sector Public? Quines diferencies hi han amb el privat? Quines llicències intervenen en la construcció? Quins organismes les tramiten?Com es lliga el projecte arquitectònic amb el projecte administratiu?
 • Quines  son les eines fonamentals per a optimitzar temps i costos? Camí Critic, Cadena Crítica, Curva de costos, tècniques d’estimació de costos amb incertesa.
 • Com integrar els aspectes de sostenibilitat i eficiencia energètica dins el Pla de Projecte?
 • Planificació de la Seguretat i integració dins el Pla de Projectes; aspectes legals
 
Mòdul 3. EXECUCIO I CONTROL DE PROJECTES; TANCAMENT DE PROJECTES
 
 • Gestió de les incorporacions, gestió nivelada de recursos humans en projectes
 • Control de cost i temps, tècniques de valoració i progrés, KPI dels projectes
 • Control Integrat de canvis, peticions de canvi i gestió d’expectatives de clients; aceptacions (certificacions) com gestionar els canvis sense distorsionar el projecte?
 • Gestió de la Qualitat a la Construcció, mètriques, Assegurament i Control de Qualitat
 • Gestió d’equips humans, tradicions i noves tendències; tipus i estils de lideratge
 • Control d’execució a l’obra, específic per a la fase de construcció, control d’altres fases del projecte
 • Tancament de projectes; validacions i lliçons apreses; transició a l’explotació del “producte”; com tancar ordenadament un projecte?
 
Mòdul 4. PREPARACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ PMP®
 
Aquest mòdul es voluntari i específic pels que vulguin obtenir la certificació del Project Management Institute. S’orienta a un reforç de les àrees principals per preparar l’examen PMP®:
 
 • Visió integrada de projecte
 • Riscos
 • Qualitat
 • Control de Costos
 • Contractes i incentius
 • Resolució de situacions problemàtiques de forma adequada
 • Gestió d’equips humans
 
Es faran exercicis específics de reforç i examens de prova per a preparar l’examen oficial.

Aclariments

Acreditacions:

Formació acreditada pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
Fent el Mòdul 4 i aprovant l'exàmen pertinent, es rebrà la certificació Project Manager Professional (PMP®) expedida pel Project Management Institute (PMI®)
 
   
 
Convenis amb empreses:
Al finalitzar el Postgrau, aquells alumnes que han fet tots els mòduls, podran accedir a un procés de selecció per realitzar un conveni de col·laboració formativa amb empreses per posar en pràctica els coneixements apresos i ampliar la seva xarxa de contactes professionals. 
 

 amb la col·laboració

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Inici: 29/10/13,
Horari

Dimarts de 09.30 h a 18.30 h,
Durada 128 hores  

Director/docent
Jordi Teixidó, Project Management Institute Provider 2953; Isidre Roca, Arquitecte num.col. 23511-3,
Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.