ESert
CAMPUS PROFESSIONAL, Modifibres: Obtenció, caracterització i usos del nou material ecològic, Fusta plàstica (Wood Plastic Composite)
EBC1130554
COAC

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
Ajornat!,
Horari

Ajornat!,
Durada 2 hores  

Director/docent
MODIFIBRES,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

 
Professionals de la construcció (arquitectes, arquitectes tècnics, projectistes, constructors i promotors) que vulguin adquirir major coneixements en els nous materials reciclables i reciclats que poden substituir la fusta d'exterior.

Objectius

 
1.- Coneixer l'obtenció i el processat de la fusta plàstica per a ús d'exterior.
2.- Caracterització i evolució de les propietats en funció de la formulació i els tipus de reforç: base PP, base HDPE.
3.- Geometries dels perfils: massissos i alveolats. Propietats de cadascun
4.- Avantatges i costos per m2.

Programa

1. Què és la fusta plàstica? Obtenció i formulacions.
2. Sistemes de processat del material: Injecció, extrussió, conformat.
3. Nomenclatura: Fusta plàstica, tarima sintètica, wpc.
4. Caracterització de les propietats mecàniques en funció de la formulació. Evolució de les propietats: tracció, flexió i impacte en funció de % de reforç i formulació base: PP o HDPE.
 
5. Avantatges i inconvenients de la fusta plàstica en ús exterior respecte la fusta.
6. Geometria perfils: alveolar vs massís.
7. Aplicacions: tarima, revestiment de façana, valles, mobiliari urbà...
8. Productes Modideck i Modibench: Mesures, colors, complements.
9. Costos material i instal.lació. Modideck a la Base de dades ITEC.
 
PROFESORAT:
 
Ponent: Jordi Bayer (Enginyer Industrial DEA, Director tècnic)
Miquel Carpintero, Cap Comercial
 
 

Aclariments

1. Un cop acabada la jornada, hi haurà un pica pica networking entre els participants a la jornada, gentilesa de l'Empresa.
2. Les places de les activitats són limitades i és imprescindible la matriculació prèvia. 
3. En cas de no poder assistir a la jornada a la que prèviament t’has matriculat, és necessari comunicar la baixa enviant un email a
msala@coac.net.
4. Per garantir el rigor i la qualitat formativa us preguem puntualitat. Les persones que no arribin puntuals podran perdre les seves localitats encara que estiguin inscrites.
5. No es deixarà entrar a ningú que no estigui inscrit a no ser que quedin localitats lliures.
 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
Ajornat!,
Horari

Ajornat!,
Durada 2 hores  

Director/docent
MODIFIBRES,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.