ESert
CAMPUS PROFESSIONAL: ANFAPA, La rehabilitació tèrmica en el marc de la certificació obligatòria d'edificis existents
EBC1130556
COAC

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
04/06/2013,
Horari

DImarts de 10:00h a 14:00h,
Durada 4 hores  

Director/docent
ANFAPA,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes interessats per la rehabilitació

Objectius

Informació consensuada per representants de tots els implicats sobre la certificació obligatòria d’edificis existents, la rehabilitació tèrmica amb SATE sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior.

Programa

 
10.00h-10.30h
Ministeri de Foment. Sr. Javier Serra. Real Decret de certificació energètica obligatòria d'edificis existents.
 
10.30h-11.00h
ICAEN (Institut Energia Catalunya). Sr. Cristian Paños. Procés de certificació i sostemes de certificació energètica CE3 i CE3x 
 
11.00h-12.00h
ANDIMAT. associació de fabricants de materials d'aïllament. Sr. Yago Masso, Materials d'aïllament.
 
 
PAUSA 15 minuts

 
12.15h-13.30h
ANFAPA. associació de fabricants de morters industrials. Sr. Gabriel Ortín, SATE sistemes d'aïllament tèrmic per l'exterior.
 
13.30h-14.00h
Taula rodona. Amb la participació dels ponents que donaran resposta a les preguntes dels assistents
 

         

Aclariments

1.Les places de les activitats són limitades i és imprescindible la matriculació prèvia. 
2.En cas de no poder assistir a la jornada a la que prèviament t’has matriculat, és necessari comunicar la baixa enviant un email a
escolasert.msala@coac.cat
3.Per garantir el rigor i la qualitat formativa us preguem puntualitat. Les persones que no arribin puntuals podran perdre les seves localitats encara que estiguin inscrites.
4.No es deixarà entrar a ningú que no estigui inscrit a no ser que quedin localitats lliures.
 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
04/06/2013,
Horari

DImarts de 10:00h a 14:00h,
Durada 4 hores  

Director/docent
ANFAPA,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.