ESert
M3 - Edificis. Estratègies de reducció de demanda energètica en edificis nous i rehabilitació.
EGI1130601
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dimecres 12, 19 i 26 juny i 3 i 10 de juliol del 2013,
Horari

de 11:00 a 14:00,
Durada 15 hores  

Director/docent
Christoph Peters,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes, enginyers i altres professionals de l’entorn del planejament urbà interessats en l’especialització en l’urbanisme sostenible – tant des de la pràctica liberal, des del marc de l’administració pública com a prescriptor–, que vulguin aprofundir el seu coneixement en la reducció de la demanda energètica i en els nous models de subministrament energètic i integració d’energies renovables a escala urbana i territorial.

Objectius

Objectiu general:

Conèixer les principals tecnologies i eines de gestió per poder prescriure i elaborar nous

models de subministrament energètic integrats en un urbanisme més sostenible.

 Objectius específics:

 Conèixer els paràmetres d'influència a la demanda energètica dels edificis i els

potencials estalvis a cada àmbit, amb especial enfocament a edificis zero energia i a la

rehabilitació. El mòdul dóna una introducció a cada mesura / tecnologia i obre un espai de reflexió a partir de simulacions i resultats de monitoritzacions d’edificis construïts.

Programa

  PROGRAMA

 

12 de juny del 2013
1.1  El cicle de vida dels edificis: territori, matèria, energia, aigua - noves exigències i reptes a l'horitzó 2020 (Joan Sabaté / Christoph Peters)

 
• Energia incorporada als materials de la construcció – exercici.

• Eines, bibliografia i bases de dades per a l’avaluació quantitativa.

• Estratègies per a la reducció de l’impacte ambiental per la selecció dels materials, la

construcció i gestió de residus.

• Reflexió a partir d’estudis desenvolupats a 60 habitatges a Tossa de Mar, el projecte

LIMA – Low Impact Mediterranean Architecture -, el Disseny Hub Barcelona, altres.

  

19 de juny del 2013 

 1.2  Reducció de demanda energètica a nivell d’edificació. Inèrcia tèrmica - Aïllament - Control solar - Ventilació - Il · luminació (Joan Sabaté / Christoph Peters)

 

• Quin és el potencial de reducció de demanda als edificis?

• Estratègies per a la reducció de la demanda energètica: inèrcia tèrmica, aïllament,

control solar, ventilació, il·luminació,.. – influència de l’ordre de la composició:

inèrcia/aïllament - influència de la ubicació d’inèrcia tèrmica: sostres / paretsinfluència

de la posició del control solar / transport de llum.

• Exemples de mesures de països avançats en reducció de demanda i la seva

aplicabilitat a la climatologia Mediterrània.

  

26 de juny del 2013 

 1.3  Rehabilitació energètica de l’envolvent d’edificis existents  (Aspectes tècnics, tèrmics i higrotèrmics, aspectes legals i financers, processos) (Joan Sabaté / Christoph Peters).

 
• Aspectes tècnics en la rehabilitació d’edificis existents (principalment tèrmics i

higrotèrmics, selecció de materials).

• Aspectes legals i d’ús en la rehabilitació d’edificis existents (Patrimoni, propietat,

planejament de processos, etc.).

• Presentació d’una eina senzilla desenvolupada en el projecte europeu UP-RES per a

l’estimació ràpida de la demanda energètica i possibilitats d’aplicació – presentació

de l’exercici.

  

3 de juliol del 2013 

 1.4  Reducció del consum energètic a nivell d’edificació : Instal·lacions eficients relacionats al bescanvi d’aire exterior, distribució i subministrament (Joan Sabaté / Christoph Peters)

 

• Instal·lacions eficients relacionats al bescanvi d’aire exterior (recuperació de calor,

free-cooling, pous provençals, refredament dissecant, ..) – presentació d’estudis varis

(Banc de Sang i Teixits de Catalunya - Barcelona, Biblioteca Pompeu Fabra de

Mataró, etc...).

• Instal·lacions eficients relacionats a l’emissió de calor (sistemes radiant), la distribució

i al subministrament (bombes de calor, calderes de condensació, refredadores

adiabàtiques, etc...).

• Presentació d’exemples i reflexió: CAP Roger de Flor, Barcelona, 95 habitatges de

protecció oficial al 22@, Barcelona, Banc de Sang i Teixits de Catalunya, Barcelona.

 

 10 de juliol del 2013 

 1.5  Integració d'energies renovables per a la producció de calor / fred / electricitat - cogeneració / fred activat tèrmicament / xarxes de districte (Joan Sabaté / Christoph Peters)

 

 Direcció: Christoph Peters.

Docents: Joan Sabaté / Christoph Peters


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
Diputació de Girona
Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dimecres 12, 19 i 26 juny i 3 i 10 de juliol del 2013,
Horari

de 11:00 a 14:00,
Durada 15 hores  

Director/docent
Christoph Peters,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.