ESert
Certificació energètica d'edificis existents: metodologies i eines normatives (CE3, CE3X) 5a ed.
EBC1130603
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 04/06/13 al 20/06/13,
Horari

Dimarts i dijous de 16.00 h a 20.00 h,
Durada 24 hores  

Director/docent
Fabian López, doctor arquitecte i consultor ambiental,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Certificació energètica d'edificis existents: metodologies i eines normatives (CE3, CE3X).

Objectius

Desenvolupar el coneixement avançat i operatiu capaç d’assolir el domini tècnic de les metodologies i eines per establir la Qualificació Energètica d’Edificis Existents, segons estableix el Real Decret Corresponent, en el marc de la transposició de les Directives Europees de 2002 i 2010 sobre eficiència energètica dels edificis.

Programa

Sessió 1

Introducció: Demanda, consum, impacte ambiental. Eina CE3X Explicació general i Treball Pràctic 1a part

-Context normatiu: RD Certificació, escala de la certificació

-Eina CE3X. Explicació general: abast, estructura, operativitat i funcionament, resultats. 

-Eina CE3X: Treball pràctic 1a part. Definició de l'envolvent tècnica: revisió de dades recollides, tancaments, ombres, ponts tèrmics.

 

Sessió 2

Eina CE3X: Treball pràctic 2a part

-Definició de les instal·lacions: climatització, ACS, ventilació i altres. Certificació

-Opcions de millora: combinació d'opcions, anàlisi econòmic. Certificació definitiva

 

Sessió 3.

Eina CE3X: Treball pràctic 3a part

-Edificis terciaris: Petit i Mitjà terciari, Gran Terciari

-Definició de l'envolvent tèrmica

-Definició d'instal·lacions: singularitat de les instal·lacions a GT

 

Sessió 4

Eina CE3: Explicació general i Treball pràctic 1a part

-Explicació general: abast, estructura, operativitat i funcionament, resultats, opcions de millora

-EINA CE3: Treball pràctic 1a part. Definició de l'envolvent tèrmica: revisió de dades recollides, tancaments, ombres, ponts tèrmics.

 

Sessió 5

Eina CE3: Treball pràctic 2a part

-Definició d'instal·lacions: climatització, ACS, ventilació i altres

-Resultats: certificació, opcions de millora, complements CE3

 

Sessió 6

... i EINA CE3: Opcions de millora

-Edificis Terciaris: Petit i Mitjà terciari, Gran Terciari, singularitat de les instal·lacions a GT

-EINA CE3. Opcions de millora: combinació d'opcions, complements.

-Certificació definitiva

 

* Curs convalidable Línia Optativa 1 Energia, del POSTGRAU EN SOSTENIBILITAT I ARQUITECTURA

 

 

EMPRESES COL·LABORADORES:

 

 


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 04/06/13 al 20/06/13,
Horari

Dimarts i dijous de 16.00 h a 20.00 h,
Durada 24 hores  

Director/docent
Fabian López, doctor arquitecte i consultor ambiental,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.