ESert
Diploma de Postgrau en Arquitectura Legal i Forense (DALF) (6a edició)
DALFVI1507
COAC

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
AJORNAT,
Horari

de 16:30 a 18:30 i de 19:00 a 21:00 h,
Durada 160 hores  

Director/docent
Dr. Josep Santdiumenge Farré Professor titular de Dret Civil (Universitat Pompeu Fabra) i Dr. Rafael Mur Soteras Professor titular de l?Escola d?Arquitectura de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya),
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

- Arquitectes experts pericials i forenses.
- Arquitectes recent llicenciats que desitgin adquirir una especialització jurídica tècnica en l'àmbit de les lesions de la construcció.
- Arquitectes al servei de l'administració pública que vulguin ampliar la seva formació.
- Arquitectes amb experiència professional que desitgin adquirir la qualificació tècnica i jurídica per intervenir com arquitectes experts pericials i forenses en procediments judicials.

Objectius

L'objectiu primordial d’ aquesta sisena edició del Diploma és facilitar l'accés a la formació als arquitectes que desitgin intervenir com a experts judicials i forenses i de fer extensiva a ells la possibilitat d'adquirir uns coneixements de dret substantiu i processal que, sens dubte, facilitaran enormement la seva activitat en els fòrums, i els permetin accedir a les llistes oficials d'arquitectes disposats a actuar com a perits que anualment elabora el Col·legi d'Arquitectes.

El Diploma d'Arquitectura Legal i Forense pretén oferir una formació especialitzada dirigida a satisfer les necessitats d'arquitectes municipals i d’arquitectes experts pericials i forenses. Els temes del programa seran analitzats a classe amb profusió de jurisprudència, casos reals, escriptures públiques, plànols i diapositives que permetin als participants conèixer cada fase - tant jurídica com tècnica- dels procediments judicials, de les especialitats edificatòries i de les vicissituds ex ante i ex post de la construcció immobiliària.

 

Programa

Aquest curs es fa a la seu del COAC

Programa:

El programa del Diploma d'Arquitectura Legal i Forense (DALF-6) està integrat pel programa acadèmic, de formació jurídica, i el programa corresponent als dos itineraris d'especialització, de caràcter tècnic, que vénen desenvolupats en l'annex I que acompanya aquesta Proposta.

El programa jurídic es distribueix en quatre blocs temàtics:

 • bloc I
  • El procés civil i la intervenció dels tècnics
 • bloc II
  • Fonaments del Dret Privat
 • bloc III
  • Fonaments del Dret Públic
 • bloc IV
  • La Promoció Immobiliària, l'Anàlisi Financer i el Dret Fiscal de la construcció

Els dos Itineraris d'especialització disposen d'un programa propi.

Els alumnes hauran d'optar per realitzar qualsevol d'ells per adquirir la formació tècnica complementària desitjada:

 • Itinerari I: Valoracions Urbanístiques
 • Itinerari II: Lesions a l'edificació

 

Directors acadèmics:
Dr. Josep Santdiumenge Farré
Professor titular de Dret Civil (Universitat Pompeu Fabra)
Director del MÀSTER EN Dret Immobiliari i Urbanístic i de l’Edificació (IDEC-Universitat Pompeu Fabra)
Magister Legum (Universidad de Kiel, RFA)
Master of Laws (Yale Law School, EEUU)
Dr. Rafael Mur Soteras
Professor titular de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya)
Vice-president d’Asemas
Vocal de la Junta Directiva de l’Agrupació d’Arquitectes experts pericials i forenses de Catalunya (COAC)

 

Més informació

Aclariments

Més informació: http://www.arquitectesexperts.com/preus

 

Les anul·lacions d'una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l'import de la mateixa en concepte de despeses administratives.

Organitza:


 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
AJORNAT,
Horari

de 16:30 a 18:30 i de 19:00 a 21:00 h,
Durada 160 hores  

Director/docent
Dr. Josep Santdiumenge Farré Professor titular de Dret Civil (Universitat Pompeu Fabra) i Dr. Rafael Mur Soteras Professor titular de l?Escola d?Arquitectura de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya),
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.