ESert
Curs INTENSIU certificació energètica d'edificis existents: metodologies i eines normatives (CE3, CE3X)
EGI1130701
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dies 8, 9, 10, 11 i 12 de juliol de 2013,
Horari

de 9:30 a 14:30 h.,
Durada 24 hores  

Director/docent
Antoni Márquez Briones,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes i altres tècnics interessats en desenvolupar l’avaluació energètica dels edificis existents.

Objectius

Desenvolupar el coneixement avançat i operatiu capaç d’assolir el domini tècnic de les metodologies i eines per establir la Qualificació Energètica d’Edificis Existents, segons estableix el Real Decret Corresponent, en el marc de la transposició de les Directives Europees de 2002 i 2010 sobre eficiència energètica dels edificis.

Programa

PROGRAMA

 

Sessió 1 – Introducció i conceptes bàsics. Context normatiu

     Eina CE3X: Explicació general i Treball Pràctic 1a part

 

1. Context normatiu: RD 235/20132. Antecedents i normatives relacionades

2. Eina CE3X. Explicació general: abast, estructura, operativitat i funcionament, resultats. 

3. Eina CE3X: Treball pràctic 1a part. Definició de l'envolvent tècnica: revisió de dades recollides, tancaments, ombres, ponts tèrmics.

 

Sessió 2 – Eina CE3X: Treball pràctic 2a part

 

1. Definició de les instal·lacions: climatització, ACS, ventilació i altres. Certificació

2. Opcions de millora: combinació d'opcions, anàlisi econòmic.

3. Informe i certificació definitiva

 

Sessió 3 – Eina CE3X: Certificació Gran Terciari

 

1. Edificis terciaris: Petit i Mitjà terciari, Gran Terciari

2. Definició de l'envolvent tèrmica

3. Definició d'instal·lacions: singularitat de les instal·lacions a GT

 

Sessió 4 – Eina CE3: Explicació general i Treball pràctic 1a part

 

1. Explicació general: abast, estructura, operativitat i funcionament, resultats, opcions de millora

2. Treball pràctic 1a part. Definició de l'envolvent tèrmica: revisió de dades recollides, tancaments, ombres, ponts tèrmics.

3. Introducció de dades utilitzant plànols DXF i/o importació de Lider/Calener

 

Sessió 5 – Eina CE3: Treball pràctic 2a part

 

1. Definició d'instal·lacions: climatització, ACS, ventilació i altres

2. Resultats: certificació, opcions de millora, complements CE3

3. Informe i certificació definitiva

 

Sessió 6 – Eina CE3: Certificació Gran Terciari. Opcions de millora

 

1. Edificis Terciaris: Petit i Mitjà terciari, Gran Terciari, singularitat de les instal·lacions a GT

2. EINA CE3. Exercicis amb opcions de millora: combinació d'opcions, complements.

3. Preguntes, dubtes i debat dels temes tractats durant el curs.

 

DOCENTS: Antoni Márquez i Jordi Manich, enginyers industrials, CO2EN energy consulting

 

Aclariments

Recordem que els que us inscriviu al curs haureu de portar (si podeu) el portàtil per tal de poder realitzar els exercicis pràctics. Si no el podeu portar, llavors podeu treballar en grups de 2 alumnes.

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dies 8, 9, 10, 11 i 12 de juliol de 2013,
Horari

de 9:30 a 14:30 h.,
Durada 24 hores  

Director/docent
Antoni Márquez Briones,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.