ESert
SESSIÓ INFORMATIVA. IMPULS A LA REHABILITACIÓ. CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA
EBC4130607
COAC

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
10 de juny de 2013 a Barcelona,
Horari

Dilluns de 12.00 h a 14.00 h,
Durada 2 hores  

Director/docent
-,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.

A qui va dirigit

Arquitectes col·legiats del COAC, en qualsevol de les seves modalitats.

La jornada disposarà de retransmissió via streaming.

Objectius

Tenir coneixement de les darreres novetats legislatives en el camp de la rehabilitació.

Programa

Informar de les novetats legislatives estatals que tenen com a objectiu principal impulsar la rehabilitació i la recuperació econòmica, així com els canvis normatius que se’n deriven.

Donar a conèixer les eines mínimes necessàries per aplicar el nou RD de Certificació d’eficiència energètica dels edificis i, de forma particular, als edificis existents.
En aquest context es presentarà la càpsula de “Certificació energètica en edificis existents” elaborada des del COAC, al mateix temps que, amb la finalitat de formar part del llistat d’arquitectes certificadors -sol·licitat per l’IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía)- s’informarà del procediment que caldrà seguir per pertànyer al mateix.

 

Sr. Lluís Comerón, il·lustre Degà Col·legi Arquitectes Catalunya

Sra. Carla Habif-Hassid, Vocal de Junta Directiva COAC

Sra. Lucila Calleja, arquitecta OCT - COAC

Sra. Montse Vilardaga, arquitecta OCT - COAC


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
10 de juny de 2013 a Barcelona,
Horari

Dilluns de 12.00 h a 14.00 h,
Durada 2 hores  

Director/docent
-,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.