ESert
MONOGRÀFIC: 3R: Rehabilitació, Regeneració, Renovació. Certificats i entitats de control
AGF130603
COAC

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
3 de juny de 2013 a Barcelona,
Horari

de 18:00 a 21:00 h,
Durada 3 hores  

Director/docent
Anna Fabregat i Ulldemolins, Arquitecta DALF i Ricardo Gómez Val, Dr. Arquitecte i vocal de la Junta d'AAEPFC,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.

A qui va dirigit

Arquitectes col·legiats i membres de l'AAEPFC.

Objectius

El passat 12 d'abril el Govern espanyol va aprovar i presentar el Pla Integral d'Habitatge i Sòl, conformat per dues lleis -la de Rehabilitació, regeneració i renovació urbana i la Llei de Mesures de flexibilització i foment del mercat de lloguer d'habitatges-, un Pla Estatal de Foment del lloguer d'habitatges, rehabilitació, regeneració i renovació urbana (2013-2016) i dos decrets -el de Certificació Energètica dels Edificis i el que modifica el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als edificis (RITE).
 
Se'ns planteja, doncs, un nou marc jurídic que implica l'elaboració de nous documents i càlculs (Informe d'Avaluació d'Edificis, Certificacions Energètiques, Memòries de Sostenibilitat Econòmica...), i, sobretot, marca els passos a seguir en el procès a l'hora d'intervenir sobre el parc edificat.
 
Al mateix temps, convé preguntar-nos quin paper adquiriran els organismes de validació, certificació i control sobre la nostra feina.
 
Com a arquitectes experts és important que tinguem clars els conceptes clau per enfrontar amb seguretat la nova situació i aportar-hi els valors del nostre col·lectiu.
 
La finalitat d'aquesta jornada és presentar un retrat de la situació del marc jurídic a dia d'avui, fer un resum, anàlisi i reflexió de l'Avantprojecte de L3R, i plantejar el paper dels processos d’acreditació, control i certificació dels treballs tècnics.

Programa

Trets principals sobre els que es desenvoluparà la jornada:
- L'avantprojecte de Llei de les 3R. Resum, identificació dels conceptes clau. Anàlisi.
- Reflexions sobre la L3R i el seu context. Amenaça o oportunitat?
- Reial Decret 235/2013 de procediment bàsic per a la certificació de la eficiència energètica dels edificis.
- Acreditació, control i certificació dels treballs tècnics. El paper de l'ICAEN, l'IDAE i de les entitats de control.

Aclariments

Lloc: 
 
Sala d'Actes - Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93. 306.78.28
 
Les anul·lacions d'una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l'import de la mateixa en concepte de despeses administratives. 
 
Organitza:

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
3 de juny de 2013 a Barcelona,
Horari

de 18:00 a 21:00 h,
Durada 3 hores  

Director/docent
Anna Fabregat i Ulldemolins, Arquitecta DALF i Ricardo Gómez Val, Dr. Arquitecte i vocal de la Junta d'AAEPFC,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.