ESert
Certificació energètica d'edificis existents: metodologies i eines normatives (CE3, CE3X) 6a ed. Curs on-line per videoaula a través de Internet
E000130606
COAC

Lloc
Campus Virtual

93 306 78 44

Dates
A partir del 15/01/2014,
Horari

Campus Virtual,
Durada 21 hores  

Director/docent
Fabian López, doctor arquitecte i consultor ambiental,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes interessats en desenvolupar l’avaluació energètica dels edificis existents.

Curs inclòs en la convocatòria de beques del PLA IMPULSAMés informació a plaimpulsa@coac.cat

Objectius

Desenvolupar el coneixement avançat i operatiu capaç d’assolir el domini tècnic de les metodologies i eines per establir la Qualificació Energètica d’Edificis Existents, segons estableix el Real Decret Corresponent, en el marc de la transposició de les Directives Europees de 2002 i 2010 sobre eficiència energètica dels edificis.

Programa

CURS ON-LINE PER VIDEOAULA (NO PRESENCIAL).

Aquest curs d'autoaprenentatge es desenvolupa només per Videoaula, amb connexió per Internet a través d'Adobe Connect. Les sessions estaran disponibles per al seu visionat a partir del proper 1 d'agost i seguiran el desenvolupament indicat en el següent apartat de "PROGRAMA". Les sessions es podran seguir al ritme escollit per l'alumne (interrupcions pròpies, organització de descansos, ...). Donats els continguts dels curs i el nombre d'alumnes matriculats, en el curs s'han incorporat les consultes i els dubtes més freqüents recollits en totes les edicions realitzades del curs fins l'actualitat, però NO es tracta d'un curs interactiu amb connexió amb els docents.

PROGRAMA:

Sessió 1

Introducció: Demanda, consum, impacte ambiental. Eina CE3X Explicació general i Treball Pràctic 1a part

-Context normatiu: RD Certificació, escala de la certificació

-Eina CE3X. Explicació general: abast, estructura, operativitat i funcionament, resultats. 

-Eina CE3X: Treball pràctic 1a part. Definició de l'envolvent tècnica: revisió de dades recollides, tancaments, ombres, ponts tèrmics.

 

Sessió 2

Eina CE3X: Treball pràctic 2a part

-Definició de les instal·lacions: climatització, ACS, ventilació i altres. Certificació

-Opcions de millora: combinació d'opcions, anàlisi econòmic. Certificació definitiva

 

Sessió 3

Eina CE3X: Treball pràctic 3a part

-Edificis terciaris: Petit i Mitjà terciari, Gran Terciari

-Definició de l'envolvent tèrmica

-Definició d'instal·lacions: singularitat de les instal·lacions a GT

 

Sessió 4.

Eina CE3: Explicació general i Treball pràctic 1a part

-Explicació general: abast, estructura, operativitat i funcionament, resultats, opcions de millora

-EINA CE3: Treball pràctic 1a part. Definició de l'envolvent tèrmica: revisió de dades recollides, tancaments, ombres, ponts tèrmics.

 

Sessió 5

Eina CE3: Treball pràctic 2a part

-Definició d'instal·lacions: climatització, ACS, ventilació i altres

-Resultats: certificació, opcions de millora, complements CE3

 

Sessió 6.

... i EINA CE3: Opcions de millora

-Edificis Terciaris: Petit i Mitjà terciari, Gran Terciari, singularitat de les instal·lacions a GT

-EINA CE3. Opcions de millora: combinació d'opcions, complements.

-Certificació definitiva

 

DOCUMENTS QUE INCLOU EL CURS

-Exposició magistral gravada amb demostració pràctica de l´’ús de les eines, organitzada en 6 sessions.

-Apunts: Presentació classe per a correcte seguiment de cada sessió (pdf).

-Exercicis: Presentació i aixecament dades casos pràctics

-Exercicis: Arxius DXF per a desenvolupament exercicis pràctics

-Exercicis: Exercicis resolts

-Complements: Preguntes freqüents sobre Certificació Energètica Existent

-Complements: Dubtes freqüents (altres edicions del curs)

-Documentació tècnica: Normatives

-Documentació tècnica: Escala de qualificació energètica

-Documentació tècnica: Condicions d’acceptació de procediments alternatius a Lider i Calener

-Documentació tècnica: guia IDAE enllumenat oficines

-Documentació tècnica: guia IDAE enllumenat centres docents

Lloc
Campus Virtual

93 306 78 44

Dates
A partir del 15/01/2014,
Horari

Campus Virtual,
Durada 21 hores  

Director/docent
Fabian López, doctor arquitecte i consultor ambiental,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.