ESert
Curs d'especialització Lesions en l'Edificació. Metodologia i diagnosi (DALF VI)
DALFVI1505
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Dimecres del 18/10/2017 al 20/12/2017,
Horari

de 16:15 a 18:15 i de 18:45 a 20:45 h,
Durada 32 hores  

Director/docent
Jorge Blasco, vocal Junta Directiva AAEPFMC. Arquitecte DALF,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

- Arquitectes experts pericials i forenses.
- Arquitectes recent llicenciats que desitgin adquirir una especialització jurídica tècnica en l'àmbit de les lesions de la construcció.
- Arquitectes al servei de l'administració pública que vulguin ampliar la seva formació.
- Arquitectes amb experiència professional que desitgin adquirir la qualificació tècnica i jurídica per intervenir com arquitectes experts pericials i forenses en procediments judicials.

 

Objectius

L'objectiu d'aquest curs és abordar des d'una vessant pràctica l'aplicació i ús d'aquest coneixement teòric i instrumental per dotar el professional de l'Arquitectura d'un bagatge útil i d'aplicació directa i immediata sobre les lesions de la Construcció.

Amb aquest equipatge i amb la casuística comentada que es presenta en aquest curs, el perit o el professional de la Construcció coneixerà mitjans i mètodes de diagnòstic que permetran tant l'emissió d'un dictamen precís i sòlid com el projecte més adequat de les solucions constructives.

En el curs s'aborden de manera genèrica les lesions de l'edificació, tant les d'origen físic (ruptures o esquerdes) com les d'origen químic o biològic, i es donen les pautes necessàries per a la seva investigació. En aquesta edició s'ha ampliat el temari entorn dels problemes generats pel soroll.

Programa

Aquest curs es fa a l'Escola Sert del COAC
C. Arcs 1-3, 5a. planta
 
 
 

Direcció

 
Director del curs:
 
Jorge Blasco Miguel
Vocal de Lesions de la Junta Directiva de l'Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials, Forenses i Mediadors del COAC. Arquitecte DALF, expert professional consultor d'estructures. Professor associat a la Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'estructures.


Directors acadèmics:

 
Dr. Josep Santdiumenge Farré
Professor titular de Dret Civil (Universitat Pompeu Fabra)
Director del MÀSTER EN Dret Immobiliari i Urbanístic i de l’Edificació (IDEC-Universitat Pompeu Fabra)
Magister Legum (Universidad de Kiel, RFA)
Master of Laws (Yale Law School, EEUU)
Dr. Rafel Mur i Soteras
Professor titular de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya)
Vice-president d’Asemas
Vocal de la Junta Directiva de l’Agrupació d’Arquitectes experts pericials i forenses de Catalunya (COAC) 

 

Professors
 
Laura Valverde, arquitecte, professora d'estructures de l'ETSAB
Francisco Daumal, arquitecte, catedràtic d'instal·lacions de l'ETSAB
Joan Ramón Rosell
Israel Brioso
César Díaz
Juan J. Moral
Jordi Maristany
Albert Pla, arquitecte
Llorenç García, arquitecte, director de l'oficina de Asemas de Barcelona
Francesc Labastida, arquitecte
Fernando Bendala, arquitecte
Jorge Blasco, arquitecte 
 
 

Aclariments

(*) Especifiqueu en els aclariments de la butlleta d'inscripció si sou agrupats de l'AAEPFC o sou arquitectes DALF.

Més informació: http://www.arquitectesexperts.com/preus

Les anul·lacions d'una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l'import de la mateixa en concepte de despeses administratives.
 
Per a qualsevol consulta sobre el curs, us podeu dirigir a Marta Marín, Departament d'Agrupacions del COAC: aaepfc@coac.net o al telèfon 93.306.78.28

Organitza:

   

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Dimecres del 18/10/2017 al 20/12/2017,
Horari

de 16:15 a 18:15 i de 18:45 a 20:45 h,
Durada 32 hores  

Director/docent
Jorge Blasco, vocal Junta Directiva AAEPFMC. Arquitecte DALF,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.