ESert
SDP_ Xarxa de Contactes: Practica LINKEDIN
E000130702
COAC

Lloc
Porta 22
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Dimarts 16 de juliol de 2013,
Horari

de 10:00 a 13:00 h,
Durada 3 hores  

Director/docent
Marga Santaeulària, responsable SDP/ PROYECTOS TIC ,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.

A qui va dirigit

Aquesta sessió és gratuita i exclusiva per a arquitectes.

Objectius

El Servei de Desenvolupament Professional conjuntament amb Barcelona Activa - Porta 22 , han tornat a programar noves accions d’orientació, recerca de feina i de formació en competències transversals.

Valorar (crear) i activar la xarxa de contactes com una eina clau per trobar feina i eficaç per conèixer ofertes. Crear i activar la pròpia xarxa de contactes. Aprendre a fer el seguiment de la xarxa. Apropar-nos a les noves tecnologies com a elements facilitadors de contactes laborals i professionals .

Programa

INSCRIPCIONS:

Per inscriure't, accedeix al següent enllaç, on cal que introdueixis en l'apartat de dades personals el CODI DE COL.LECTIU: 160713COAC  
 

Xarxa de contactes: practica Linkedin

Aclariments

Atenció!

És imprescindible que portis el teu DNI o NIE vigent (o en el seu defecte el resguard de renovació). En cas que portis un NIE en paper, caldrà adjuntar també el passaport o el document d'identitat del país d'origen.


Patrocinat:


BARCELONA ACTIVA

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Porta 22
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Dimarts 16 de juliol de 2013,
Horari

de 10:00 a 13:00 h,
Durada 3 hores  

Director/docent
Marga Santaeulària, responsable SDP/ PROYECTOS TIC ,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.