ESert
CAMPUS PROFESSIONAL: KNAUF, sistemes de façana Knauf Aquapanael
EBC1131101
COAC

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
14/11/2013,
Horari

dijous de 12.30h a 14.30h,
Durada 2 hores  

Director/docent
Knauf,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

 Arquitectes i altres tècnics del sector 

Objectius

Mitjançant aquesta formació Knauf pretén donar a conèixer els nostres sistemes de façana lleugera i amb tecnologia seca. Entre ells s'imparteix formació sobre:
 
 • Sistema complet de façana (fulla exterior i interior).
 • Sistema de suport per façana ventilada (solució de fulla interior per a suport de façana ventilada)
 • Sistemes de rehabilitació o extradossat per l'exterior de façana.

Programa

1. Presentació i lliurament de documentació:

 • Fulls Tècniques: Knauf Aquapanael Outdoor, Knauf Revestiment de façanes, Knauf Aquapanael Indoor. Documents d'Adequació a l'Ús (DAU) dels sistemes de façana. Catàlegs comercials de sistemes de façana.
 • Presentació KNAUF, història de l'empresa. Procés de fabricació de productes.
 • Introducció general sobre els productes (plaques i perfileria) i maneig del material. Eines i accessoris. Cargols i fixacions.

2. Sistemes complets d'envans de façanes:

 • Definició i muntatge dels sistemes
 • Compliment del CTE-HR, CTE-SI i CTE-HE
 • Càlcul estàtic
 • DAU (Document d'Adequació a l'Ús), assajos i resultats.
 • Dades tècniques i detalls constructius.
 • Referències d'obres a Espanya i Europa.
 • Aspectes comercials

3. Sistemes d'envans per a façanes ventilades:

 • Definició i muntatge dels sistemes
 • Compliment del CTE-HR, CTE-SI i CTE-HE.
 • Projectes DAU (Document d'Adequació a l'Ús)
 • Referències d'obres a Espanya.
 • Aspectes comercials

4. Sistemes de rehabilitació energètica d'edificis:

 • Definició i muntatge dels sistemes
 • Compliment del CTE-HR, CTE-SI i CTE-HE.
 • Projectes DAU (Document d'Adequació a l'Ús)
 • Referències d'obres a Espanya.
 • Aspectes comercials

 

 

Aclariments

 1.Les places de les activitats són limitades i és imprescindible la matriculació prèvia. 
2.En cas de no poder assistir a la jornada a la que prèviament t’has matriculat, és necessari comunicar la baixa enviant un email a 
emur@coac.net
3.Per garantir el rigor i la qualitat formativa us preguem puntualitat. Les persones que no arribin puntuals podran perdre les seves localitats encara que estiguin inscrites.
4.No es deixarà entrar a ningú que no estigui inscrit a no ser que quedin localitats lliures.

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
14/11/2013,
Horari

dijous de 12.30h a 14.30h,
Durada 2 hores  

Director/docent
Knauf,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.