ESert
Jornada tècnica ARQUIDOC. Presentació editor de memòries - Manresa
EBB1130701
COAC

Lloc
Delegació de Bages i Berguedà
Arquitecte Oms, 5 - "Torre Lluvià"
08242 Manresa (Barcelona)
93 875 18 00

Dates
10 de juliol de 2013,
Horari

de 12 a 14 h,
Durada 0 hores  

Director/docent
Miquel Capdevila/Neus Roca,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes i altres tècnics projectistes del sector de l’edificació i l’arquitectura.

Objectius

 

 

 

Objectiu general:

Aprofundir en la estructuració i redacció de les memòries de projectes de edificació.

Objectiu específic:

Presentació del nou programa Editor de Memòries, per a la redacció de projectes d'edificació adaptats a les prestacions del Codi Tècnic de l'Edificació, seguint el format definit per la "Guia de Contingut documental del projecte bàsic i d'execució" del COAC.

Es tracta d'una aplicació on line que no necessita instal·lació al ordinador particular. La podreu trobar al Portalsoft del Coac o a través del web www.editordememories.com . Hi ha una versió de prova gratuïta limitada que permet comprovar el potencial d'aquesta nova eina. Aquesta eina ha estat desenvolupada per l’empresa ARQUIDOC, amb la qual el COAC ha signat un conveni de col·laboració

Programa

 

PRESENTACIÓ I FUNCIONAMENT DE L’EDITOR DE MEMÒRIES 3.0
 
1. LES BASES DE LA MEMÒRIA.
            * L’ESTRUCTURA DE LA MEMORIA SEGONS CTE.
            * LA GUIA DE CONTINGUTS DEL COAC.
            * ALTRES MODELS (GISA, …).
            * EDITOR DE MEMORIES 1.0
 
2. EL CONCEPTE DE L’EDITOR.
            * SOFTWARE VIRTUAL (ONLINE).
            * MULTIPLATAFORMA.
            * GESTIÓ DE L’INFORMACIÓ DES DEL NÚVOL.
* USUARIS SIMULTANIS.
 
3. La APLICACIÓ DE L’EDITOR.
            * COM ES CREA UN FITXER
                        - DADES ESTRUCTURALS.
                                   . municipi
                                   . tipologia d’obra
                                   . tipologia d’edifici
                        - CREACIÓ D’UNA DEMO I QUÈ PERMET.
 
            * ENTRADA DE DADES
                        - EL PROJECTE, AGENTS I DOCUMENTS COMPLEMENTARIS.
                        - EL PANELL DE CONTROL DE LA MEMÒRIA DESCRIPTIVA.
                                   . definició de les característiques bàsiques del projecte
                                   . Intervenció en edificis existents: CTE i Decret d’habitabilitat.
                                   . creació automàtica del llistat de normativa.
                        - PANELL DE CONTROL DE LA MEMÒRIA CONSTRUCTIVA.
                                   . definició de les característiques del projecte constructiu.
                                   . creació automàtica del llistat de normativa.
 
            INDEX DE LA MEMORIA
                                   . com l’editor genera un índex en funció de les dades introduïdes.
                                   . estructuració de la memòria i navegació a través de l’índex.                     
 
            * INTRODUCCIÓ A L’ÚS DE L’EDITOR.
                                   . tipologia de text.
                                   . eines d’edició.
                                   . funció reinici.
 
            * CAS PRÀCTIC.
                                   . Tipologies de rehabilitació.
                                   . Definició d’un element constructiu. Les escales
 
            * OPCIONS PER GENERAR LA MEMORIA.
 
4. DUBTES, PREGUNTES I SUGGERIMENTS.
 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Delegació de Bages i Berguedà
Arquitecte Oms, 5 - "Torre Lluvià"
08242 Manresa (Barcelona)
93 875 18 00

Dates
10 de juliol de 2013,
Horari

de 12 a 14 h,
Durada 0 hores  

Director/docent
Miquel Capdevila/Neus Roca,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.