ESert
Direcció Facultativa d'Obres (3a ed)
EBC1131164
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 25/11/2013 al 16/12/2013 a Barcelona,
Horari

Dilluns de 16:30h a 19:30h,
Durada 12 hores  

Director/docent
Abel Bruch, Arquitecte; Albert Brufau, Arquitecte Tècnic,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Aquest curs està dirigit a tots aquells professionals que poden exercir com a direcció facultativa i que volen iniciar-se o millorar en els diferents aspectes de la direcció d'obra.

Objectius

En línies generals, aquest curs pretén millorar la preparació del professional en desenvolupar la seva activitat professional en el camp de la direcció d'obra controlant tots els aspectes, responsabilitats, processos, tràmits, burocràcia, documentació d'una direcció d'una obra.
Aconseguir d'una forma més eficaç i eficient reduir riscos, assegurar la bona gestió de l'obra i aprendre a anticipar-se als fets, aportant una actuació professional en favor de la qualitat.

Programa

1a sessió
 • Inici d'obra
  • Agents i responsabilitats
  • Assegurances
  • Revisió projecte
  • Llibre d’ordres
  • Llibre d'incidències
  • Llibre de subcontractació
  • Inici d'obra
  • Acta d'aprovació del Pla
  • Seg. i Salut (doc)
  • Acta de replanteig
  • Control documental
  • Planning d'obra
  • Dubtes i preguntes.
 
2a i 3a sessió
 • Seguiment de l'obra
  • Visites i actes d'obra
  • Control documental
  • Certificacions
  • Control de Costos (opc.)  (tancaments mensuals, informació i control, desviació)
  • Coo. d'Industrials (opc.)
  • Control de qualitat
  • Seg. i Salut (doc)
  • Seguiment planning
  • Dubtes i preguntes.
 
4a sessió
 • Final d'obra
  • Tancament Llibre d’ordres
  • Certificat final d’obra
  • Liquidació final d’obra
  • Acta de recepció d’obra
  • Llibre de l'edifici (+As built) + Manual d'ús i manteniment
  • Dubtes i preguntes.

Aclariments

 

 

 

 

ANUL·LACIONS

Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l’import de la mateixa en concepte de despeses administratives fins a 15 dies naturals abans de l’inici del curs.

 

 

En el cas que l’anul·lació de la matrícula, sigui un cop començat el curs, es passarà el càrrec total de l’import de la mateixa.
 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 25/11/2013 al 16/12/2013 a Barcelona,
Horari

Dilluns de 16:30h a 19:30h,
Durada 12 hores  

Director/docent
Abel Bruch, Arquitecte; Albert Brufau, Arquitecte Tècnic,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.