ESert
MONOGRÀFIC: El paper del pèrit com expert en eficiència energètica. El Reial Decret 235/2013 i la certificació energètica d'edificis
AGS130708
COAC

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
Dilluns 8 de juliol de 2013 a Barcelona,
Horari

de 18:00 a 20:00 h,
Durada 2 hores  

Director/docent
Ricardo Gómez Val, Dr. Arquitecte i vocal de la Junta de l'AAEPFC,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.

A qui va dirigit

Arquitectes col·legiats i membres de l'AAEPFC.

Objectius

El Reial Decret 235/2013 aprovat recentment sobre certificació energètica incorpora uns nous procediments i conceptes sobre la rehabilitació energètica dels immobles i el paper dels professionals com a experts en l'elaboració d'aquest tipus d'informes.
 
 
La jornada que es presenta pretén posar en valor el paper del pèrit expert com a professional competent i capacitat per poder exercir aquestes feines amb gran professionalitat i garantia d'èxit.
 
Trets principals sobre els que es desenvoluparà la jornada:
- El paper del pèrit: Transcendència del rigor i profunditat en l'anàlisi, el càlcul i l'elaboració de documentació.
- Reial Decret 235/2013 de procediment bàsic per la certificació de la eficiència energètica dels edificis.
- Software d’anàlisi i de càlcul energètic reconegut
- Acreditació, control i certificació dels treballs tècnics. El paper de l'ICAEN, l'IDAE i de les entitats de control.

Programa

Aclariments

Lloc:
 
Sala d'Actes - Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93. 306.78.28
 
Les anul·lacions d'una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l'import de la mateixa en concepte de despeses administratives.

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
Dilluns 8 de juliol de 2013 a Barcelona,
Horari

de 18:00 a 20:00 h,
Durada 2 hores  

Director/docent
Ricardo Gómez Val, Dr. Arquitecte i vocal de la Junta de l'AAEPFC,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.