ESert
El arquitectes com a experts davant la irrupció de la Llei RRR i altres novetats legislatives : El repte de la rehabilitació i la renovació del parc edificat (el canvi de model i el canvi del marc jurídic i tècnic).
EGI1130702
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
el dilluns 22 de juliol de 2013,
Horari

de 16:15h a 20:15 h.,
Durada 4 hores  

Director/docent
AEPFC - Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials i Forenses de Catalunya,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes

 

Objectius

L’Agrupació de Pèrits (AAEPFC) organitza sovint sessions a Barcelona de força interés, i no només per als pèrits.   Finalment la Junta s’ha avingut a fer-nos una a Girona, força ambiciosa, sobre la repercussió de la nova onada de lleis que subtilment s’ens està venint al cim. (Serveis Professionals, Certificacions Energétiques, Rehabilitació, etc etc)

La última és la coneguda com a Llei RRR, aprovada amb gran silenci oficial i mediàtic el passat 27 de juny.  Es tracta d’una llei d’un rang extraordinari, ja que les seves disposicions finals són més llargues que el text principal en modificar un munt de Lleis estatals de les més potents :  La Llei del Sòl, la Llei d’Ordenació d l’Edificació, el CTE, la Llei de Propietat Horitzontal, etc.

L’Agrupació ha estat canalitzant sug·geriments durant la gestació d’aquesta i d’altres de les Lleis esmentades, i per això uns quants dels seus membres tenen un fort coneixement del seu entrellat.

 
 www.arquitectesexperts.com

Programa

PROGRAMA

 

16,15 h. Obertura

16,30 h. Primera part:

Canvi de model al sector immobiliari: El sector immobiliari en 2013.

De un sector en ruïna a un sector en transformació.

El finançament hipotecari sostenible clau para el accés a una vivenda digna.

La rehabilitació energètica i la hipoteca verda

Sr. Pere González Nebreda, President de l’AAEPFC

 

17,15 h. pausa

 

18,00 h. Segona part:

"La  Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas"

La certificació energètica i la inspecció d’avaluació dels edificis dins el marc global de renovació del parc edificat.

Sra. Anna Fabregat Ulldemolins, Vocal de la Demarcació de Terres de l’Ebre a l’AAEPFC

 19,15 h.

 El paper del pèrit com a expert en eficiència energètica

El Real Decreto 235/2013 i la certificació energètica dels edificis

Sr. Ricardo Gómez Val, Doctor arquitecte, Vocal de la Junta Directiva de  l’AAEPFC.

20,00 h. Taula rodona.

20,15 h. Cloenda i final de la jornada.

 

 


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
ASEMAS
Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
el dilluns 22 de juliol de 2013,
Horari

de 16:15h a 20:15 h.,
Durada 4 hores  

Director/docent
AEPFC - Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials i Forenses de Catalunya,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.