ESert
M5. RENOVACIÓ ENERGÈTICA URBANA - SMART CITIES Estratègies de reducció de demanda energètica en el metabolisme URBÀ.
EGI1130902
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dimecres 18 i 25 de setembre, 2, 9, 16, 23 i 30 d’octubre i 6 de novembre del 2013,
Horari

de 11:00 h a 14:00 h,
Durada 24 hores  

Director/docent
Sebastià Jornet, arquitecte i urbanista,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes, enginyers i altres professionals de l’entorn del planejament urbà interessats en l’especialització en l’urbanisme sostenible – tant des de la pràctica liberal, des del marc de l’administració pública com a prescriptor–, que vulguin aprofundir el seu coneixement en la reducció de la demanda energètica i en els nous models de subministrament energètic i integració d’energies renovables a escala urbana i territorial.

Curs inclòs en la convocatòria de beques del PLA IMPULSA
Més informació a plaimpulsa@coac.cat

Objectius

Conèixer els paràmetres d'influència a la demanda energètica del conjunt urbà i els potencials estalvis a cada nivell del planejament, amb especial enfocament a la reducció i la cobertura de la demanda i l’increment de l’aportació per energies renovables en el planejament urbanístic.

Programa

PROGRAMA:

 

 

 

 

5.1 Instruments de gestió de l’energia en el planejament urbanístic (Sebastià Jornet).

       . Instruments i eines de reducció de demanda energètica en el planejament urbanístic

       . Presentació del treball a realitzar al mòdul.

 

5.2 Urbanisme protoecològic (José Luis Oyon).

       . Presentació d’alguns referents fonamentals de l’urbanisme protoecològic i geògrafs anarquistes (Reclus i Kropotkin), del regionalisme (Geddes i Mumford) i paisatjistes (Olmsted, Migge i McHarg)

 

5.3 Influència del model urbà en el consum d'energia i la sostenibilitat (Ivan Muñiz).

       . Avaluació de la relació entre forma urbana (monocèntrica, policèntrica/compacta, dispersa) i l’impacte ambiental associat a transport i habitatge.

       . Presentació de resultats d’evidència empírica pel cas de la Regió Metropolitana de Barcelona.

 

5.4 Estratègies de reducció del metabolisme urbà (Dani Calatayud).

        . La petjada ecològica d’un model urbà exemplar: Bedzed, Londres.

       . Estratègies de reducció del metabolisme urbà en entorns metropolitans (exemple 12+1/Vacarisses, etc.).

 

5.5 Reducció de la demanda, producció d’energia i planejament urbanístic a França

       . ZAC Les Fonses. Villeneuve Toulousane. Toulouse. França (Dolors Illa i Joan Enric Pastor)

       . Presentació del primer esborrany del cas pràctic per part dels participants del curs i discussió moderat per Sebastià Jornet.

 

5.6 Els fons europeus i les inversions a favor d’una economia baixa en carboni (Joan Lúria).

       .   El Pressupost de la Unió Europea 2014-20.

       .   La política de cohesió de la Unió Europea

       . La concentració temàtica de les inversions en les regions més desenvolupades.

       . Perspectives de finançament de l’objectiu temàtic: “Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors”.

       . Prioritats d’inversió amb fons europeus a l’Estat espanyol i a Catalunya

       . Els Instruments Financers, com a mecanisme de finançament (iniciativa JESSICA)

       . Els actors del finançament previst 2014-20. Calendari

 

5.7 La cobertura de la demanda en nous barris d'extensió residencial / exemples pràctics (Aleksandar Ivančić).

       . S’analitzen els mecanismes de transferència de calor determinants per el comportament energètic de les àrees urbanitzades. A partir d’aquí s’introdueixen les idees claus per millorar el balanç energètic dels barris, referents tant al comportament passiu com sobretot a les infraestructures energètiques. Finalment, es comenten varis projectes recents ubicats a Catalunya.

 

5.8 Presentació–avaluació-debat sobre els treballs realitzats al mòdul (Sebastià Jornet).

       . Presentació dels treballs de casos pràctics per part dels participants i discussió de mesures per la reducció de la demanda energètica i augment de generació a partir d’energies renovables, així com la gestió integral d’oferta i demanda

 

Docents:

 

Sebastià Jornet. Professor associat del Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). President de l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya (AAUC) del COAC. Soci fundador de JORNET LLOP PASTOR Arquitectes amb més de 25 anys d’experiència, guanyador del Premi Catalunya d’Urbanisme els anys 2005, 2006, 2009 i 2013, del Premi Europeu d’Urbanisme 2010 i Premi Urbanisme de la XI Biennal Espanyola 2011.

 

J.L.Oyon.

 

Ivan Muñiz. Professor titular economia aplicada al Departament d'Economia Aplicada, Universitat Autònoma de Barcelona. Especialista en economia i sostenibilitat urbana. Recerca: caracterització d’estructures urbanes, estudis sobre dispersió urbana, càlcul de petjades ecològiques. Publicacions a: Urban Studies, Ecological Economics, Urban Geography, Articles a Regional Science, Landscape and Urban Planning, Eure, Investigaciones regionales, etc.

 

Dani Calatayud.

 

Joan Lúria. Llicenciat en Ciències Econòmiques; Subdirector general de Programació Econòmica del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. Autor i coordinador, entre d’altres publicacions, del llibre “ L’economia catalana davant del canvi de segle”, editat pel Banco Bilbao Vizcaya. Coautor del llibre ”La apertura exterior de las regiones en España” (Josep Oliver Dir.). Col·laborador amb centres de formació, col·legis professionals i universitats de Catalunya en l’àmbit de la política de cohesió europea.

 

Aleksandar Ivančić. Doctor enginyer industrial. Consultor Senior a la enginyeria Aiguasol; Membre del Comitè d’Experts de Skolkovo Center for Elaboration and Commercialization of New Technologies, Moscú, Rusia; Membre de l’International Keio Institute for Architecture and Urbanism, Keio University, Tokyo, Japó. Va exercir llocs executius a Barcelona Regional, l’Agència de Energia de Barcelona, Barcelona Strategic Urban Systems, entre altres. Més de cinquanta articles i publicacions, entre ells Energyscapes (Editoria Gustavo Gili 2010).

 

Aclariments


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
Diputació de Girona
Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dimecres 18 i 25 de setembre, 2, 9, 16, 23 i 30 d’octubre i 6 de novembre del 2013,
Horari

de 11:00 h a 14:00 h,
Durada 24 hores  

Director/docent
Sebastià Jornet, arquitecte i urbanista,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.