ESert
Postgrau en ACCESSIBILITAT I ADAPTACIÓ FUNCIONAL DE L'HABITATGE (Presencial i per vídeoaula a través d'Internet)
EBC1131007
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 23/10/13 al 26/02/14,
Horari

Dimecres de 16.00 h a 20.00 h,
Durada 60 hores  

Director/docent
Xavier García-Milà Lloveras, arquitecte, director AiA Arquitectura i Accesibilitat,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes, altres tècnics i estudiants que vulguin aprofundir en l’accessibilitat universal dels equipaments col·lectius i l’espai urbanitzat i en l’adaptació funcional dels habitatges existents.        

Curs inclòs en la convocatòria de beques del PLA IMPULSAMés informació a plaimpulsa@coac.cat

Objectius

Per què ACCESSIBILITAT i ADAPTACIÓ FUNCIONAL?

               

El progressiu envelliment de la població unit a l’allargament de l’esperança de vida (82 anys per les dones i 78 pels homes), els avenços tecnològics (TIC per l’accessibilitat) i científics (en medicina i rehabilitació) per a la millora de l’autonomia personal i la constatació de que l’activitat constructora  es centrarà en els propers anys en un parc d’edificis majoritàriament inaccessible, situa l’accessibilitat com un dels eixos vertebradors de les polítiques en matèria de construcció i rehabilitació.

Així ho confirmen les modificacions legislatives dels darrers anys: CTE-DB SUA (2010), Ordre VIV/561 (2010), Llei del dret a l’habitatge (2009 i 2011), Decret de condicions mínimes d’accessibilitat (2012) i la Llei i el Pla estatal de R R R (2013), que propicien l’accessibilitat universal.

L’existència d’un parc d’habitatges no adaptat a les necessitats  de les persones grans genera una nova necessitat social: garantir que puguin continuar vivint a casa seva amb el màxim d’autonomia i seguretat possible i amb unes condicions de confort adequades per a ells i per a les persones que els cuiden o els hi donen suport.

Aquesta situació genera nous reptes i oportunitats professionals, com ara el projecte i l’execució d’obres de rehabilitació d’edificis d’habitatge i de reforma personalitzada d’habitatges; la coordinació de programes d’arranjament d’habitatges de promoció pública i privada; la redacció de plans d’accessibilitat per a municipis, institucions o empreses; així com la capacitació i habilitació per prescriure, certificar i inspeccionar qualsevol tipus d’actuació que es desenvolupi dins de l’àmbit assistencial.

Els perfils més competitius per a l'arquitecte

Programa

PROGRAMA COMPLET en pdf  

El programa es centrarà en:

Avaluar les necessitats de les diverses tipologies d’usuaris amb limitacions funcionals, especialment gent gran i persones amb discapacitat, per a conèixer com es relacionen amb el seu entorn immediat i quines són les dificultats que se’ls hi presenten.  

Experimentar-ho en un recorregut quotidià per la ciutat i amb una pràctica vivencial a l’habitatge adaptat i domotitzat que té el Centre de Vida Independent (CVI) de Barcelona.

Desenvolupar i prescriure actuacions per fer accessibles els espais interiors dels habitatges (zona de dia: cuina estar, etc. i zona de nit: dormitoris, banys, etc.) així com els elements comuns dels edificis existents, tenint en compte les necessitats funcionals dels usuaris i els ajustos raonables que admet la normativa vigent. 

Aprofundir en les solucions adequades a cada indret i posar en comú la diversitat d’alternatives que admet la personalització d’un determinat espai, a través de la pràctica sobre l’adaptació de l’entorn quotidià de l’habitatge propi i el seu entorn immediat.  

Oferir el desenvolupament d’una metodologia d’anàlisi de l’accessibilitat en els projectes de construcció i rehabilitació d’edificis i establiments, a partir de les necessitats funcionals dels diversos col·lectius i de l’aplicació conjunta de la normativa estatal i catalana.  

Conèixer les tecnologies per l’accessibilitat amb les diverses aplicacions de la domótica i oferir un ventall operatiu de productes de suport per millorar l’autonomia personal, la seguretat i la qualitat de vida. 

Aprofundir en el coneixement de l’accessibilitat urbana (incorporant-la com un requisit més de la qualitat de l’entorn urbà) i en les metodologies d’anàlisi sistematitzat i d’implementació pràctica. 

El programa inclou visites a edificis d’habitatges i equipaments col·lectius (residència, centre de dia i habitatges tutelats. L’exercici pràctic d’adaptació funcional de l’entorn quotidià de l’habitatge propi (interior de l’habitatge, elements comuns i entorn urbà proper) inclou la redacció de la Parte II del Informe de Evaluación del Edificio segons la Ley 8/2013 Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana i un Pla d’accessibilitat de l’entorn urbà proper.

M1.  CRITERIS SOCIO-SANITARIS EN ARQUITECTURA. L’USUARI AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES (12 hores) Del 23/10/13 al 6/11/13

M2. aCCESIBILITAT I ADAPTACIÓ FUNCIONAL habitatge  (24 hores) Del 13/11/13 al 18/12/13

M3. L’accessibilitat als edificis d’ús col·lectiu i accesibilitat urbana (24 hores)  Del 22/01/14 al 26/02/14

Els mòduls es poden cursar també de manera independent. Properament MÉS INFORMACIÓ.

Aclariments

ANUL·LACIONS

Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l’import de la mateixa en concepte de despeses administratives fins a 15 dies naturals abans de l’inici del curs.

En el cas que l’anul·lació de la matrícula, es produeixi quan ja ha començat el curs, es passarà el càrrec total de l’import de la mateixa.


Exclusivament pels Arquitectes Col·legiats i simpatitzants complets, es permet el pagament fraccionat en 3 terminis. Cal especificar-ho en el moment de la matriculació.

Certificats:

Certificat d'aprofitament:
Es lliurarà als alumnes que superin i hagin realitzat més del 80% d'exercicis pràctics d'avaluació i hagin assistit a més del 80% de les classes.

Certificat d'assistència:
Es lliurarà als alumnes que hagin assistit a més del 80% de les classes i que no hagin superat o realitzat més del 80% dels exercicis d'avaluació.
 
amb la col·laboració:
 
 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 23/10/13 al 26/02/14,
Horari

Dimecres de 16.00 h a 20.00 h,
Durada 60 hores  

Director/docent
Xavier García-Milà Lloveras, arquitecte, director AiA Arquitectura i Accesibilitat,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.