ESert
Trucs pràctics per al modelatge de topografies
EEL0131106
COAC

Lloc
Campus Virtual

93 306 78 44

Dates
26/11/2013, 3/12/2013, 10/12/2013 i 17/12/2013,
Horari

en directe els dimarts de 17:00 a 18:00h, o sessions gravades a qualsevol hora,
Durada 6 hores  

Director/docent
Carles Cabellos, arquitecte,
Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Dirigit a arquitectes que desenvolupen la representació gràfica de projectes on intervingui la modelització 3D del terreny, ja sigui com a professionals independents, associats o col·laboradors.

 

 

Per tal de facilitar l'accés a la formació a tots els col·legiats, l’Escola Sert ofereix aquest curs online a través de la VIDEOAULA. Aquesta metodologia consisteix en la transmissió de les sessions formatives a través d'Internet.
Cada dimarts mentre duri el curs s’activarà la una sessió gravada d’una hora i es plantejarà un exercici relacionat amb el contingut explicat a la gravació. L’alumne ha de visualitzar la gravació i realitzar l’exercici en l’horari que mes li convingui però sempre abans del següent dimarts, quan hi haurà una sessió en directe, també d’una hora, on es repassaran els temes treballats i es resoldran els dubtes plantejats durant la setmana. Després d’aquesta sessió en directe s’activarà la gravació corresponent al següent bloc amb el seu exercici, i es desactivarà la gravació de la setmana anterior.

 

 

Curs inclòs en la convocatòria de beques del PLA IMPULSA. Més informació a plaimpulsa@coac.cat

Objectius

L’objectiu d’aquest curs és explicar de forma clara i concisa com modelar topografies haver d’utilitzar grans recursos ni conèixer a fons els programes específics de topografia i enginyeria civil. Tot s’explicarà des del punt vista de l’arquitecte i orientat sempre al desenvolupament de projectes arquitectònics i urbanístics. En els exemples i exercicis pràctics s’utilitzaran diversos tipus de programari, des de petites utilitats gratuïtes fins a aplicacions comercials de cost assequible.

Programa

1. Conceptes generals
    1.1. Models basats en la triangulació vectorial (TIN)
    1.2. Models basat en informació raster (mapes d’elevació)
2. Aplicacions i utilitats per al modelatge del terreny
    2.1. Consideracions i funcionalitats
    2.3. Comparativa
3. Tècniques de modelatge del terreny a partir de les corbes de nivell
    2.1. Modelatge utilitzant la triangulació
    2.2. Modelatge utilitzant mapes d’elevació
4. Integració del model 3D de l’edifici
5. Exemples pràctics

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Campus Virtual

93 306 78 44

Dates
26/11/2013, 3/12/2013, 10/12/2013 i 17/12/2013,
Horari

en directe els dimarts de 17:00 a 18:00h, o sessions gravades a qualsevol hora,
Durada 6 hores  

Director/docent
Carles Cabellos, arquitecte,
Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.