ESert
Trucs pràctics de renderització arquitectònica amb 3DS Max i V-Ray
EEL0131012
COAC

Lloc
Campus Virtual

93 306 78 44

Dates
8/10/2013, 15/10/2013, 22/10/2013, 29/10/2013, 5/11/2013, 12/11/2013 i 19/11/2013,
Horari

en directe els dimarts de 17:00 a 18:00h, o sessions gravades a qualsevol hora,
Durada 12 hores  

Director/docent
Carles Cabellos, arquitecte,
Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Podeu apuntar-vos a la llista d'espera, i us avisarem quan hi hagi un nombre d'interessats suficient per obrir una nova edició.

Dirigit a arquitectes que desenvolupen la representació gràfica projectes d’arquitectura i urbanisme, ja sigui com a professionals independents, associats o col·laboradors.

 

 
Curs inclòs en la convocatòria de beques del 
PLA IMPULSA. Més informació a plaimpulsa@coac.cat

Per tal de facilitar l'accés a la formació a tots els col·legiats, l’Escola Sert ofereix aquest curs online a través de la VIDEOAULA. Aquesta metodologia consisteix en la transmissió de les sessions formatives a través d'Internet.
Cada dimarts mentre duri el curs s’activarà la una sessió gravada d’una hora i es plantejarà un exercici relacionat amb el contingut explicat a la gravació. L’alumne ha de visualitzar la gravació i realitzar l’exercici en l’horari que mes li convingui però sempre abans del següent dimarts, quan hi haurà una sessió en directe, també d’una hora, on es repassaran els temes treballats i es resoldran els dubtes plantejats durant la setmana. Després d’aquesta sessió en directe s’activarà la gravació corresponent al següent bloc amb el seu exercici, i es desactivarà la gravació de la setmana anterior.

Si desitges més informació sobre aquesta metodologia, clica aquí.

Objectius

L’objectiu d’aquest curs és explicar de forma clara i concisa com realitzar renderitzacions arquitectòniques de qualitat amb 3ds Max i V-Ray sense haver d’utilitzar grans recursos ni conèixer a fons els programes.

Programa

1. Introducció i conceptes generals
    1.1. La llum i el seu comportament
    1.2. Tècniques de renderització
    1.3. Sampling i antialiasing
2. El model 3D
    2.1. Preparació del model
    2.2. Importació de geometria a 3ds Max
3. Vistes
    3.1. Creació i edició de càmeres
    3.2. Opcions i paràmetres de les càmeres
4. Il·luminació
    4.1. Tipus de llums
    4.2. Creació i edició de llums
    4.3. Opcions i paràmetres de les llums
    4.4. Il·luminació global
5. Materials
    5.1. L’editor de materials
    5.2. Paràmetres físics
    5.3. Mapes de textures
6. Postproducció i integració fotogràfica

Aclariments

BONIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ TRIPARTITA

Us informem que, al matricular-vos a aquest curs podeu acollir-vos a la bonificació de la Fundació Tripartita per a empreses (com ara estudis i despatxos professionals amb treballadors en nòmina) per al finançament fins el 100% de la formació dels seus professionals.
T'ajudem amb els tràmits! Per a més informació: escolasert.bonificacions@coac.cat
 

ANUL·LACIONS

Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l’import de la mateixa en concepte de despeses administratives fins a 15 dies naturals abans de l’inici del curs.

En el cas que l’anul·lació de la matrícula es produeixi quan ja ha començat el curs, es passarà el càrrec total de l’import de la mateixa.

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Campus Virtual

93 306 78 44

Dates
8/10/2013, 15/10/2013, 22/10/2013, 29/10/2013, 5/11/2013, 12/11/2013 i 19/11/2013,
Horari

en directe els dimarts de 17:00 a 18:00h, o sessions gravades a qualsevol hora,
Durada 12 hores  

Director/docent
Carles Cabellos, arquitecte,
Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.