ESert
Accessibilitat i Adaptació Funcional de l'Habitatge (Presencial i per videou@ula a través de internet)
EBC1131009
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 13/11/13 al 18/12/13,
Horari

Dimecres de 16.00 h a 20.00 h,
Durada 24 hores  

Director/docent
Xavier García-Milà Lloveras, arquitecte, director AiA Arquitectura i Accesibilitat,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes, altres tècnics i estudiants que vulguin aprofundir en l’accessibilitat universal i en l’adaptació funcional dels habitatges existents (Aquest curs correspon al Mòdul 2 del Postgrau Accessibilitat i Adaptació Funcional Habitatge).        

Curs inclòs en la convocatòria de beques del PLA IMPULSAMés informació a plaimpulsa@coac.cat

Objectius

Desenvolupar i prescriure actuacions per fer accessibles els espais interiors dels habitatges (zona de dia: cuina estar, etc. i zona de nit: dormitoris, banys, etc.) així com els elements comuns dels edificis existents, tenint en compte les necessitats funcionals dels usuaris i els ajustos raonables que admet la normativa vigent. 

Aprofundir en les solucions adequades a cada indret i posar en comú la diversitat d’alternatives que admet la personalització d’un determinat espai, a través de la pràctica sobre l’adaptació de l’entorn quotidià de l’habitatge propi i el seu entorn immediat.  

Oferir el desenvolupament d’una metodologia d’anàlisi de l’accessibilitat en els projectes de construcció i rehabilitació d’edificis i establiments, a partir de les necessitats funcionals dels diversos col·lectius i de l’aplicació conjunta de la normativa estatal i catalana.  

Conèixer les tecnologies per l’accessibilitat amb les diverses aplicacions de la domótica i oferir un ventall operatiu de productes de suport per millorar l’autonomia personal, la seguretat i la qualitat de vida. 

L’exercici pràctic d’adaptació funcional de l’entorn quotidià de l’habitatge propi (interior de l’habitatge, elements comuns i entorn urbà proper) inclou la redacció de la Parte II del Informe de Evaluación del Edificio segons la Ley 8/2013 Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana.

Programa

13/11/13. Sessió 1

Presentació Mòdul 2 i Problemàtiques Existents

Lloc: c. Arcs 1-3, 5a planta, Barcelona i per video@ula a través d’Internet

1a part

- Presentació del mòdul 2

- Presentació de l’equip i dels alumnes

- Presentació de la pràctica d’adaptació funcional de l’entorn quotidià de l’habitatge propi

-         Descripció de l’usuari i anàlisi de les seves dificultats (mòdul 1)

-         Adaptació de l’Interior de l’habitatge i elements comunitaris (mòdul 2). Redacció de la Parte II del Informe de Evaluación del Edificio

-         Adaptació de l’entorn urbà proper (mòdul 3)

- Problemàtiques existents:

-         Entorn proper i elements comuns (interiors i exteriors)

-         Zona de dia (cuina i menjador)

-         Zona de nit (dormitori i bany)

- Accessibilitat i Envelliment. Aspectes específics

Docents: Xavier Garcia-Milà, arquitecte; Marta Cardona, arquitecta;  AiA, Arquitectura i Accesibilitat

2a part

- L’Adaptació funcional de l'habitatge

-         La problemàtica de l’habitatge de les persones grans

-         Metodologies d’intervenció

Docent: Fernando Alonso, economista

 

20/11/13. Sessió 2

Projectes i Recursos Constructius per a l’adaptació funcional de la llar

Lloc: c. Arcs 1-3, 5a planta, Barcelona i per video@ula a través d’Internet

1a part

- Projecte de la Diputació de Barcelona

-         Procés: contacte usuari, prescripció, execució, validació, seguiment

- Projecte de l’Ajuntament de Barcelona

-         Metodologia,  procediments i resultats

2a part

- Recursos constructius per a l’adaptació funcional de la llar

- Exemples i cassos

Docent: Xavier Garcia-Milà, arquitecte

 

27/11/13. Sessió 3

Recursos tecnològics per l’adaptació funcional de la llar

Lloc: c. Arcs 1-3, 5a planta, Barcelona i per video@ula a través d’Internet

1a part

- Metodologies d’anàlisi de les tecnologies per l’accessibilitat

2a part

- Tecnologies per l’autonomia personal

- Aplicació de la domòtica per l’adaptació funcional de l’habitatge

Docent: Xavier Garcia-Milà, arquitecte

  

4/12/13. Sessió 4

Normativa d’accessibilitat per edificis d'habitatges

Lloc: c. Arcs 1-3, 5a planta, Barcelona i per video@ula a través d’Internet

1a part

- L’accessibilitat als edificis d’habitatge

-         Aplicació conjunta de la normativa estatal i catalana

2a part

- IEE: Informe d'Avaluació de l'Edifici. Part II

Docent: Xavier Garcia-Milà, arquitecte

 

11/12/13. Sessió 5

Visita Edifici habitatges tutelats i sessió consultiva

Lloc: “Torre Júlia”,  Via Favència 350, Barcelona

1a part

- Visita a l’edifici d'habitatges tutelats “Torre Júlia”, promogut pel Patronat Municipal de l'Habitatge

- Habitatges petits destinats a persones majors de 65 anys, en edifici de 77 habitatges tutelats, equipament de barri i aparcament

Docent: Ricard Galiana, arquitecte, autor del projecte

2a part

- Pràctica d’adaptació funcional de l’entorn quotidià de l’habitatge: interior de l’habitatge i elements comunitaris. Sessió consultiva preparatòria

Docent: Xavier Garcia-Milà, arquitecte

 

18/12/13. Sessió 6

Pràctica d’adaptació funcional de l’entorn quotidià de l’habitatge: interior de l’habitatge i elements comunitaris

Lloc: c. Arcs 1-3, 5a planta, Barcelona i per video@ula a través d’Internet

- Presentació i debat de les pràctiques d'adaptació funcional de l’entorn quotidià de l’habitatge

-         Adaptació de l’Interior de l’habitatge i elements comunitaris (mòdul 2). Redacció de la Parte II del Informe de Evaluación del Edificio

Docent: Xavier Garcia-Milà, arquitecte

Aclariments

 ANUL·LACIONS

Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l’import de la mateixa en concepte de despeses administratives fins a 15 dies naturals abans de l’inici del curs.

En el cas que l’anul·lació de la matrícula, es produeixi quan ja ha començat el curs, es passarà el càrrec total de l’import de la mateixa.


Exclusivament pels Arquitectes Col·legiats i simpatitzants complets, es permet el pagament fraccionat en 3 terminis. Cal especificar-ho en el moment de la matriculació.

Certificats:

Certificat d'aprofitament:
Es lliurarà als alumnes que superin i hagin realitzat més del 80% d'exercicis pràctics d'avaluació i hagin assistit a més del 80% de les classes.

Certificat d'assistència:
Es lliurarà als alumnes que hagin assistit a més del 80% de les classes i que no hagin superat o realitzat més del 80% dels exercicis d'avaluació.
 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 13/11/13 al 18/12/13,
Horari

Dimecres de 16.00 h a 20.00 h,
Durada 24 hores  

Director/docent
Xavier García-Milà Lloveras, arquitecte, director AiA Arquitectura i Accesibilitat,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.