ESert
Accessibilitat a Edificis Col·lectius i Accessibilitat Urbana (Presencial i per video@ula a través de Internet)
EBC1131010
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 22/01/2014 al 26/02/2014,
Horari

Dimecres de 16.00 h a 20.00 h,
Durada 24 hores  

Director/docent
Xavier García-Milà Lloveras, arquitecte, director AiA Arquitectura i Accesibilitat,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes, altres tècnics i estudiants que vulguin aprofundir en l’accessibilitat universal dels equipaments col·lectius i l’espai urbanitzat (Aquest curs correspon al Mòdul 3 del Postgrau Accessibilitat i Adaptació Funcional Habitatge).

Objectius

Oferir el desenvolupament d’una metodologia d’anàlisi de l’accessibilitat en els projectes de construcció i rehabilitació d’edificis i establiments, a partir de les necessitats funcionals dels diversos col·lectius i de l’aplicació conjunta de la normativa estatal i catalana

Aprofundir en el coneixement de l’accessibilitat urbana (incorporant-la com un requisit més de la qualitat de l’entorn urbà) i en les metodologies d’anàlisi sistematitzat i d’implementació pràctica. 

El programa inclou visites a edificis d’habitatges i equipaments col·lectius (residència, centre de dia). L’exercici pràctic inclou la redacció d' un Pla d’accessibilitat de l’entorn urbà proper.

Programa

22/01/14. Sessió 1

Presentació del mòdul 3 i Accessibilitat als edificis d’ús col·lectiu: metodologia i exemples

Lloc: c. Arcs 1-3, 5a planta, Barcelona i per video@ula a través d’Internet

1a part

- Presentació del mòdul 3

- Presentació de l’equip i dels alumnes

- Presentació de la pràctica d’adaptació funcional de l’entorn quotidià de l’habitatge propi

-          Descripció de l’usuari i anàlisi de les seves dificultats (mòdul 1)

-          Adaptació de l’Interior de l’habitatge i elements comunitaris (mòdul 2)

-          Adaptació de l’entorn urbà proper (mòdul 3). Pla d’accessibilitat de l’entorn urbà proper.

- Metodologia d’anàlisi de l’accessibilitat als edificis

2a part

- Exemples i casos pràctics d’equipaments accessibles

Docent: Xavier Garcia-Milà

 

29/01/14. Sessió 2

Accessibilitat urbana

Lloc: c. Arcs 1-3, 5a planta, Barcelona i per video@ula a través d’Internet

1a part

- Accessibilitat a la via pública. Plans d'accessibilitat

-          Elements d’urbanització

-          Mobiliari urbà

2a part

- Accessibilitat al transport. Plans d’accessibilitat

-          Transport d’ús públic i privat

-          L’ infraestructura

-          El material mòbil

Docents: Xavier Garcia-Milà, arquitecte; Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, Secció d'Accessibilitat Diputació de Barcelona

 

5/02/14. Sessió 3

Visita edifici residencial i Normativa per edificis d’ús públic

1a part

Lloc: Residència “Vigatans”, C/Vigatans,núm 4,Barcelona

- Visita a la Residència per a persones amb discapacitat “Vigatans” de la Fundació ACAM/APIP

-          Rehabilitació d’edifici medieval per a residència de persones amb discapacitat.

2a part

Lloc: c. Arcs 1-3, 5a planta, Barcelona i per video@ula a través d’Internet

-Normativa d'accessibilitat. Edificis d’ús públic

-          Antecedents

-          Situació actual

- Plans d’accessibilitat d’edificis d’ús públic

- Reflexions sobre l'arquitectura geriàtrica. Incidència tipològica i normativa

Docent: Xavier Garcia-Milà, arquitecte

 

12/02/14. Sessió 4

Polítiques  residencials per a la gent gran: la situació a Catalunya i experiències europees a la Gran Bretanya i Països Nòrdics.

Lloc: c. Arcs 1-3, 5a planta, Barcelona i per video@ula a través d’Internet

1a part

- Ciutat i envelliment. Bases per un nou urbanisme.

- El problema de l'habitatge en la vellesa a Catalunya

- Experiències a la Gran Bretanya.

Docent: Jordi Bosch, arquitecte

2a part

- Experiències als Països Nòrdics.

Docent: Astrid Lindström, consultora en polítiques socials i serveis socials

 

19/02/14. Sessió 5

Visita Residència i Centre de Dia

Lloc: “Llar de l'Ancianitat”. Avinguda Abat Marcet, núm 78, Terrassa

-Visita a la Residència i Centre de Dia de la Llar de l'Ancianitat  de la Fundació Caixa Terrassa.

-          120 places residencials

-          100 places de Centre de Dia per persones amb dependència severa.

Docent: Xavier Garcia-Milà, arquitecte

 

26/02/14. Sessió 6

Pràctica d’adaptació funcional de l’entorn quotidià de l’habitatge: l’entorn urbà proper

Lloc: c. Arcs 1-3, 5a planta, Barcelona i per video@ula a través d’Internet

- Presentació i debat de les pràctiques d'adaptació funcional de l’entorn quotidià de l’habitatge

-          Adaptació de l’entorn urbà proper (mòdul 3). Pla d’accessibilitat de l’entorn urbà proper.

 - Valoració, conclusions i cloenda

 

Docent: Xavier Garcia-Milà, arquitecte

Aclariments

 ANUL·LACIONS

Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l’import de la mateixa en concepte de despeses administratives fins a 15 dies naturals abans de l’inici del curs.

En el cas que l’anul·lació de la matrícula, es produeixi quan ja ha començat el curs, es passarà el càrrec total de l’import de la mateixa.


Exclusivament pels Arquitectes Col·legiats i simpatitzants complets, es permet el pagament fraccionat en 3 terminis. Cal especificar-ho en el moment de la matriculació.

Certificats:

Certificat d'aprofitament:
Es lliurarà als alumnes que superin i hagin realitzat més del 80% d'exercicis pràctics d'avaluació i hagin assistit a més del 80% de les classes.

Certificat d'assistència:
Es lliurarà als alumnes que hagin assistit a més del 80% de les classes i que no hagin superat o realitzat més del 80% dels exercicis d'avaluació.
 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 22/01/2014 al 26/02/2014,
Horari

Dimecres de 16.00 h a 20.00 h,
Durada 24 hores  

Director/docent
Xavier García-Milà Lloveras, arquitecte, director AiA Arquitectura i Accesibilitat,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.