ESert
A.I. : Francès tècnic per a professionals de l'arquitectura i l'edificació (2a edició)
EGI1131003
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els divendres 11, 18 i 25 d'octubre i 8 i 15 de novembre del 2013 del 2013,
Horari

de 10:00 a 14:00,
Durada 20 hores  

Director/docent
Marga Bescós,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes i altres tècnics que vulguin perfeccionar el seu domini del francés.

Curs inclòs en la convocatòria de beques del PLA IMPULSA
Més informació a plaimpulsa@coac.cat

Objectius

Adquirir una formació especialitzada que faciliti l’exercici professional a països francòfons.

 L’alumne assolirà les competències següents:

-       Perfeccionament i pràctica de les estructures comunicatives en francès aplicades a l’àmbit professional (redacció de correu, conversació telefònica, reunions de coordinació de projectes, direcció d’obra)

-       Presentar oralment i redactar un projecte arquitectònic.

-       Familiaritzar-se amb el vocabulari tècnic de construcció i la terminologia específica utilitzada en cada context.

-       Coneixement de la normativa actual del projecte arquitectònic a França.

-       Coneixement de la gestió professional a França.

A cada sessió es realitzaran pràctiques orals i escrites del tema tractat simulant una acció quotidiana de despatx. Al ser un curs reduït en hores de docència es demana una dedicació a casa per part de l’alumne de 10 hores setmanals.

 


CONDICIONS:

 -El nombre màxim d’alumnes es 12.

 -Es requereix un mínim coneixement de francès (nivells B1-B2), tot i que per les seves característiques es tracta d’un curs en un àrea molt específica, de manera que les persones que tinguin un nivell avançat també podran aprofitar el curs.

-La metodologia del curs requereix que l’alumne desenvolupi treball personal, tant en el seguiment del material de les sessions com en la preparació de la pròpia presentació.

 

Programa

PROGRAMA

 

FRANÇAIS TECHNIQUE POUR PROFESSIONNELS DE L’ARCHITECTURE

ET DU BÂTIMENT

1-La comunicació escrita (correu electrònic, carta formal, el CV...)

2-La comunicació telefònica (cerca d’informació tècnica, contestar una trucada...)

3-La reunió de treball (L’ordre del dia, prendre la paraula, resum de la reunió....)

4-Sistemes estructurals (pràctica oral de coordinació d’un projecte d’estructures)

5-Sistemes constructius (pràctica oral de coordinació d’una façana)

6-Sistemes d’instal·lacions (pràctica oral de coordinació d’un sistema de refrigeració per bomba de calor)

7-Sostenibilitat aplicada a la construcció

8-Materials de construcció

9-La Gestió professional a França. (L’ordre des architectes, les normatives, els organismes de control...)

10-Les fases d’un projecte arquitectònic. Els agents de la construcció. Els concursos.


Docent: Margarita Bescós, arquitecta ETSAB i École d’Architecture Paris-la Villette (1999). Baccalauréat série C. Ha treballat a França i Regne Unit en projectes internacionals. Imparteix cursos de francès en departaments tècnics d’empreses i estudis d’arquitectura (E3C, Acieroid, Alltech, Advantadge languages, Topox, Bandalux, Carme Pinós...)


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
ASEMAS
Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els divendres 11, 18 i 25 d'octubre i 8 i 15 de novembre del 2013 del 2013,
Horari

de 10:00 a 14:00,
Durada 20 hores  

Director/docent
Marga Bescós,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.