ESert
JORNADA DE PRESENTACIÓ DEL Postgrau en ACCESSIBILITAT I ADAPTACIÓ FUNCIONAL DE L'HABITATGE
EGI1130903
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
el divendres 27 de setembre del 2013,
Horari

de 12:00 a 13:30,
Durada 1.5 hores  

Director/docent
Xavier García-Milà Lloveras, arquitecte, director AiA Arquitectura i Accesibilitat,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes, altres tècnics i estudiants que vulguin aprofundir en l’accessibilitat universal dels equipaments col·lectius i l’espai urbanitzat i en l’adaptació funcional dels habitatges existents.        

Curs inclòs en la convocatòria de beques del PLA IMPULSAMés informació a plaimpulsa@coac.cat

Objectius

Per què ACCESSIBILITAT i ADAPTACIÓ FUNCIONAL?

               

El progressiu envelliment de la població unit a l’allargament de l’esperança de vida (82 anys per les dones i 78 pels homes), els avenços tecnològics (TIC per l’accessibilitat) i científics (en medicina i rehabilitació) per a la millora de l’autonomia personal i la constatació de que l’activitat constructora  es centrarà en els propers anys en un parc d’edificis majoritàriament inaccessible, situa l’accessibilitat com un dels eixos vertebradors de les polítiques en matèria de construcció i rehabilitació.

Així ho confirmen les modificacions legislatives dels darrers anys: CTE-DB SUA (2010), Ordre VIV/561 (2010), Llei del dret a l’habitatge (2009 i 2011), Decret de condicions mínimes d’accessibilitat (2012) i la Llei i el Pla estatal de R R R (2013), que propicien l’accessibilitat universal.

L’existència d’un parc d’habitatges no adaptat a les necessitats  de les persones grans genera una nova necessitat social: garantir que puguin continuar vivint a casa seva amb el màxim d’autonomia i seguretat possible i amb unes condicions de confort adequades per a ells i per a les persones que els cuiden o els hi donen suport.

Aquesta situació genera nous reptes i oportunitats professionals, com ara el projecte i l’execució d’obres de rehabilitació d’edificis d’habitatge i de reforma personalitzada d’habitatges; la coordinació de programes d’arranjament d’habitatges de promoció pública i privada; la redacció de plans d’accessibilitat per a municipis, institucions o empreses; així com la capacitació i habilitació per prescriure, certificar i inspeccionar qualsevol tipus d’actuació que es desenvolupi dins de l’àmbit assistencial.

Els perfils més competitius per a l'arquitecte

Programa

PROGRAMA COMPLET en pdf  

El programa es centrarà en:

 

Avaluar les necessitats de les diverses tipologies d’usuaris amb limitacions funcionals, especialment gent gran i persones amb discapacitat, per a conèixer com es relacionen amb el seu entorn immediat i quines són les dificultats que se’ls hi presenten.  

Experimentar-ho en un recorregut quotidià per la ciutat i amb una pràctica vivencial a l’habitatge adaptat i domotitzat que té el Centre de Vida Independent (CVI) de Barcelona.

Desenvolupar i prescriure actuacions per fer accessibles els espais interiors dels habitatges (zona de dia: cuina estar, etc. i zona de nit: dormitoris, banys, etc.) així com els elements comuns dels edificis existents, tenint en compte les necessitats funcionals dels usuaris i els ajustos raonables que admet la normativa vigent. 

Aprofundir en les solucions adequades a cada indret i posar en comú la diversitat d’alternatives que admet la personalització d’un determinat espai, a través de la pràctica sobre l’adaptació de l’entorn quotidià de l’habitatge propi i el seu entorn immediat.  

Oferir el desenvolupament d’una metodologia d’anàlisi de l’accessibilitat en els projectes de construcció i rehabilitació d’edificis i establiments, a partir de les necessitats funcionals dels diversos col·lectius i de l’aplicació conjunta de la normativa estatal i catalana.  

Conèixer les tecnologies per l’accessibilitat amb les diverses aplicacions de la domótica i oferir un ventall operatiu de productes de suport per millorar l’autonomia personal, la seguretat i la qualitat de vida. 

Aprofundir en el coneixement de l’accessibilitat urbana (incorporant-la com un requisit més de la qualitat de l’entorn urbà) i en les metodologies d’anàlisi sistematitzat i d’implementació pràctica. 

El programa inclou visites a edificis d’habitatges i equipaments col·lectius (residència, centre de dia i habitatges tutelats. L’exercici pràctic d’adaptació funcional de l’entorn quotidià de l’habitatge propi (interior de l’habitatge, elements comuns i entorn urbà proper) inclou la redacció de la Parte II del Informe de Evaluación del Edificio segons la Ley 8/2013 Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana i un Pla d’accessibilitat de l’entorn urbà proper.

M1.  CRITERIS SOCIO-SANITARIS EN ARQUITECTURA. L’USUARI AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES (12 hores) Del 23/10/13 al 6/11/13

M2. aCCESIBILITAT I ADAPTACIÓ FUNCIONAL habitatge  (24 hores) Del 13/11/13 al 18/12/13

M3. L’accessibilitat als edificis d’ús col·lectiu i accesibilitat urbana (24 hores)  Del 22/01/14 al 26/02/14

Els mòduls es poden cursar també de manera independent.

Aclariments


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
el divendres 27 de setembre del 2013,
Horari

de 12:00 a 13:30,
Durada 1.5 hores  

Director/docent
Xavier García-Milà Lloveras, arquitecte, director AiA Arquitectura i Accesibilitat,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.