ESert
JORNADA NOU DECRET CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D'EDIFICIS EXISTENTS
EGI1131102
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
el dijous 7 de novembre del 2013,
Horari

de 10:00 a 14:00,
Durada 4 hores  

Director/docent
Antoni Márquez Briones,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes i tècnics interessats en desenvolupar l’avaluació energètica dels edificis existents.

Objectius

Desenvolupar el coneixement avançat i operatiu capaç d’assolir el domini tècnic de les metodologies i eines per establir la Qualificació Energètica d’Edificis Existents, segons estableix el Real Decret Corresponent, en el marc de la transposició de les Directives Europees de 2002 i 2010 sobre eficiència energètica dels edificis.

Programa

PROGRAMA

1. Context normatiu: RD 235/2013. Antecedents i normatives relacionades

2. Eines de certificació d’edificis existents

-          Eina CE3: Explicació general

-          Eina CE3X: Explicació general

-          Obrtenció i definició de les instal.lacions: climatització, ACS, ventilació i altres. Certificació.

-          Opcions de millora: combinació d’opcions, anàlisi econòmic. Informe i certificació definitiva

3. Mètodes d’obtenció i definció de l’envolvent tèrmica

 


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
Diputació de Girona
Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
el dijous 7 de novembre del 2013,
Horari

de 10:00 a 14:00,
Durada 4 hores  

Director/docent
Antoni Márquez Briones,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.