ESert
MONOGRÀFIC: Tractament d'humitats - 2a. edició
AGF131028
COAC

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
28 d'octubre de 2013,
Horari

de 19:00 a 21:00 h,
Durada 2 hores  

Director/docent
Maria Antonia Fosch Garcia, llicenciada en química i directora i comercial de la marca Higaltor / Jose M. Julia Vich, enginyer químic P.D.D. per l'IESE que actua com assessor tècnic d'empreses,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.

A qui va dirigit

Objectius

Programa


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
28 d'octubre de 2013,
Horari

de 19:00 a 21:00 h,
Durada 2 hores  

Director/docent
Maria Antonia Fosch Garcia, llicenciada en química i directora i comercial de la marca Higaltor / Jose M. Julia Vich, enginyer químic P.D.D. per l'IESE que actua com assessor tècnic d'empreses,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.