ESert
CAMPUS PROFESSIONAL : Jornades Monogràfiques. Sistemes i Productes aplicats a la Rehabilitació
EBC4140101
COAC

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
10 de febrer de 2014,
Horari

10.00 a 16.00 h,
Durada 6 hores  

Director/docent

Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Dirigit a arquitectes, arquitectes tècnics, estudiants i professionals vinculats a la rehabilitació d'edificis, que vulguin actualitzar els seus coneixements o vulguin conèixer quins productes ofereix la indústria de la construcció en aquests moments per a la rehabilitació integral o reparació d'elements arquitectònics, ja siguin materials, tècniques o sistemes complets d'intervenció.
 

Objectius

Es tracta d’una trobada entre professionals i empreses, on s’explicaran diverses tècniques i productes utilitzats especialment en obres de reparació, rehabilitació o de millora del comportament energètic dels edificis. Els tècnics de cada empresa aportaran els criteris d’ús de cada producte en cada cas per aconseguir les màximes prestacions i la més alta qualitat en el resultat.
La jornada està estructurada en una sèrie de conferències tècniques de 45 minuts cadascuna que es faran a la Sala d'Actes de Plaça Nova 5.
Al migdia les empreses faran demostracions dels seus productes i es facilitarà un espai de networking empreses-assistents, amb un càtering, gentilesa de les empreses participants.

Programa

10.00 a 10.45 h
Tractament i tècniques de reparació d’estructures de fusta. 
Tractaments específics en funció de les diferents patologies que pugui haver patit la fusta.
Quines són les principals afectacions que pateix la fusta i com posar-hi remei.
Els avantatges en contractar una empresa certificada i les prestacions que aquesta proporciona.
Amb la col·laboració de
IBERTRAC

     

10.45 a 11.30 h
Sistema de consolidació de sols
Sistema de consolidació de sòl mitjançant injecció de resina de poliuretà, de fàcil aplicació en obra amb mínimes molèsties.
Solució de patologies en assentaments diferencials deguts a la poca capacitat portant del sòl de recolzament de fonamentacions o lloses i paviments industrials.
Amb la col·laboració de SOLINJECTION

Tècniques de reforç de sostres
Sistema de renovació o canvi d'ús de forjats unidireccionals de biguetes de ferro, fusta i formigó.
Substitució funcional activa del perfils existents des del moment del muntatge.
Col·laboració amb els tècnics durant la diagnosi i el projecte, en l'execució durant el muntatge per equips homologats i amb les màximes garanties i certificació final de materials i execució.
Amb la col·laboració de NOUBAU 
     
11.30 a 12.15 h
Sistemes d’aïllament tèrmic per l’exterior (SATE). 
Solucions i aplicacions constructives per incrementar l’eficiència energètica dels edificis. Compliment del CTE. Acabats.
Amb la col·laboració de PROPAMSA
 
     

12.15 a 12.30 h
Pausa - Café
 
     
12.30 a 13.15 h
Formigó HALF per a la rehabilitació d'estructures
Formigó autocompactant lleuger amb fibres, específicament pensat i dissenyat per al seu ús en la rehabilitació d’estructures. Productes que aporten rigidesa a l’estructura i lleugeresa al conjunt, de ràpida i fàcil aplicació a l’obra.
Formigó bombejable que, gràcies al seu contingut en fibres polimèriques, no requereix de malla electrosoldada per aportar resistència. Aplicable en espessors a partir de 3 cm.
Amb la col·laboració de PROMSA
     
  13.15 a 14.00 h
Ascensors, elevadors i plataformes en la rehabilitació
Solucions tecnològiques per a la mobilitat i accessibilitat de persones i materials als edificis existents.
Normativa vigent, dissenys innovadors, sostenibilitat i eficiència energètica: casos d’èxit de les nostres solucions innovadores.
Amb la col·laboració de THYSSENKRUPP
 
   

 

14.00 h
Demostracions de productes i sistemes a l’espai expositiu de l'Espai Picasso del COAC, a càrrec de les empreses participants en la jornada. Es veurà in situ la manera d’aplicar els productes, s’exposaran els elements i materials especialment dissenyats per a aconseguir les millors prestacions en les obres de rehabilitació. Un lloc de trobada entre l’arquitecte i l’empresa on intercanviar experiències i fer consultes als tècnics experts.

15.00 h
Espai de networking empreses-assistents (amb càtering, gentilesa de les empreses participants).

 

 

 A continuació teniu disponible el vídeo de la jornada:

Aclariments


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
10 de febrer de 2014,
Horari

10.00 a 16.00 h,
Durada 6 hores  

Director/docent

Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.