ESert
MONOGRÀFIC: Patologies en fonaments i contencions i la seva reparació
AGF131125
COAC

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
dilluns: 25/11/2013, 02/12/2013 i 13/01/2014,
Horari

de 19:00 a 21:00 h,
Durada 0 hores  

Director/docent
Jorge Blasco, Arquitecte, Pèrit Forense i Pèrit Judicial amb especialitat en Estructures i Cimentacions,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.

A qui va dirigit

Arquitectes col·legiats i membres de l'AAEPFC.

Objectius

Aquest Monogràfic es composarà de tres sessions, i la finalitat serà identificar patologies de fonaments, diagnosticar les possibles causes i plantejar possibles reparacions. Per aquesta raó és necessari “recordar” alguns conceptes bàsics de mecànica del sòl, la influència de l’aigua tant en el terreny com en els elements de fonaments i contenció, i de les empentes de terres sobre elements de contenció i/o elements de fonaments.

En una segona fase analitzarem les causes més provables d’aquestes patologies així com una possible solució de reparació, que dependrà de la tipologia i les seves deficiències.
No es tracta d’unes jornades de càlcul numèric ni de fonaments ni del seu recalçat o reparacions, sinó de comprensió de la patologia i les seves possibles causes, així com de l’oferta de solucions aplicables, que en el seu moment haurien de ser quantificades.
  • Tipologies de cimentacions i contencions. (Concepte, funcionament, etc).o  
  • Recordatori de mecànica del sòl.
  • L’aigua. Canvis d’humitat, empentes, assentaments.

Inestabilitat de talussos. Subsidències.

Programa

Aclariments

Lloc:
 
Altell - Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93.306.78.28

Les anul·lacions d'una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l'import de la mateixa en concepte de despeses administratives.
 
Organitza:


 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
dilluns: 25/11/2013, 02/12/2013 i 13/01/2014,
Horari

de 19:00 a 21:00 h,
Durada 0 hores  

Director/docent
Jorge Blasco, Arquitecte, Pèrit Forense i Pèrit Judicial amb especialitat en Estructures i Cimentacions,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.