ESert
CAMPUS PROFESSIONAL - SIBER: Solucions de Ventilació i Classificació Energètica dels Edificis
EGI1131202
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
el dimarts 17 de desembre de 2013,
Horari

de 13:00 a 15:00,
Durada 2 hores  

Director/docent
D. Natxo Canet Baños ? Técnic Prescriptor,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes, arquitectes tècnics i altres professionals

Objectius

 

 

Amb l’entrada en vigor del RD 235/2013, des de l’1 de Juny és obligatòria la Certificació energètica dels edificis en venda o lloguer. Per això és important fer arribar al professional del sector els Sistemes de Ventilació disponibles i la seva repercussió a la Classificació Energètica d’un edifici. Des de Siber han elaborat un temari sintetitzat per tractar tots els aspectes bàsics amb aquesta matèria des d’un punt de vista pràctic.

 

 

 

Programa

1  Ventilació d’edificis d’habitatges.

      1.1.  Pròxims canvis a la nova revisió del CTE DB HS3 2013.

      1.2. Sistemes Ventilació Híbrida Controlada

 

      1.3. Sistemes de ventilació Mecànica Controlada per a millorar la   

             Classificació Energètica dels habitatges (RD 235/2013) :

               a. VMC simple flux cabdal constant (CTE)

              b. VMC simple flux cabdal variable (DIT)

              c. VMC DF amb recuperació calor integrat amb Estratègies de

                Climatització Passiva.

    1.4.  Acústica

    1.5.  Xarxa Ventilació

    1.6.  Classificació Energètica i HS3. Cas Pràctic

  

 

2.  Ventilació d’edificis terciaris

     2.1. Modificacions RITE 2007 segons RD 238/2013

    2.2. Rehabilitació edifici d’oficines amb Ventilació Eficient.

    2.3. Exemple Projecte Ventilació en un alberg amb recuperador de calor.

 

 

 

. Ponents:

 D. Natxo Canet Baños – Tècnic Prescriptor

 

 

Aclariments


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
el dimarts 17 de desembre de 2013,
Horari

de 13:00 a 15:00,
Durada 2 hores  

Director/docent
D. Natxo Canet Baños ? Técnic Prescriptor,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.