ESert
REVIT ARCHITECTURE 2014. Nivell bàsic
ETA140204
COAC

Lloc
Demarcació de Tarragona
Sant Llorenç, 20-22
43003 Tarragona
977 24 93 67

Dates
El 4, 11 i 18 de febrer de 2014,
Horari

Matins de 10h a 14h i tardes de 15h a 19h,
Durada 24 hores  

Director/docent

Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes, arquitectes tècnics, delineants, persones que es dediquin al dibuix arquitectònic i que vulguin canviar el seu sistema de treball en 3D per tal de realitzar models i posteriorment poder crear renders de manera ràpida i eficaç.

Objectius

L'objectiu del curs és que l'alumne sigui capaç de realitzar i gestionar un projecte BIM amb el software Autodesk Revit Architecture, que li permetrà optimitzar el temps de redacció del projecte, millorar la coherència entre plans, reduir considerablement el risc d'errors, agilitzar tasques com el còmput de superfícies i amidaments, augmentar la precisió dels càlculs i coordinar de forma eficient la informació de les diferents parts del projecte.

Programa

Dia 1
Matí
-Introducció al BIM: Definició del concepte BIM, objectius d'un projecte realitzat amb Revit, pros i contres respecte CAD.
-Entorn de treball: Explicació general de les barres d'eines, navegació dins del projecte i propietats d'elements.
-Vistes: Creació de vistes, duplicats de vistes, edició.
Novetat: Pausa-café
-Plans: Creació de plans, aspectes a tenir en compte an la incorporació de vistes, taules i llegendes.
-Famílies: Deficini´ció i classificació de famílies, tipus de família, importació de famílies des de biblioteuqes locals i online.
-Opcions de visualització: Modificadors de visualització de vistes, estils, nivell de detall, escala,..
Novetat: Dinar tertúlia amb el ponent.
Tarda
-Vincular arxius: Organització del projecte, referències externes insertades i vinculades.
-Ubicació: Situació del projecte per coordenades, orientació, definició del nord del projecte i el nord real.
-Topografia: Creació i edició de superfícies topogràfiques, balanç del cubitatge de terres entre el terreny preexistent i el terreny modificat.
Novetat: Pausa-café.
-Plataformes: Preparació del terreny per a la construcció, transició entre terreny i plataformes.
-Acotar: Incorporació de cotes de nivell, de pendents i de coordenades en plans topogràfics.
-Pràctica: Preparació del terreny, projecte "casa Pitch".
 
Dia 2
Matí
-Nivells i reixes: Creació de retícules i nivells del projecte.
-Sòls: Creació i edició de forjats, extrems de llosa, consells pràctics.
-Murs: Creació i edició de murs, estructura, murs apilats, consells pràctics,...
Novetat: Pausa-café.
-Fonamentació: Col·locació de lloses, sabates corregudes i aïllades.
-Estructura: Ubicació de pilars, jàsseres i sistemes de biguetes.
-Pràctica: Moldejat de l'envolupant i l'estructura, projecte "casa Pitch".
Novetat: Dinar tertúlia amb el ponent.
Tarda
-Portes: Col·locació de portes, paràmetres i particularitats.
-Finestres: Col·locació de finestres, paràmetres i particularitats.
-Forats: Creació i edició de forats en murs i forjats.
Novetat: Pausa-café.
-Escales: Sistemes de creació d'escales (per esbòs o per component), paràmetres, creació de baranes.
-Cobertes: Mètodes de creació de cobertes (per perímetre, per extrució i per cara), estructura.
-Pràctica: Moldejat de la fusteria, coberta i escales, projecte "casa Pitch".
 
Dia 3
Matí
-Càlcul i gestió de superfícies: Creació d'habitacions i àrees, llistta i càlcul, esquemes de color.
-Taules de planificació per a amidaments: Creació i edició de taules d'extracció de dades, exportació.
-Creació de detalls constructius: Creació de vistes de detall, Dibuix 2D sobre base 3D.
Novetat: Pausa-café
-Anotació, etiquetes i llegendes: Acotar, incorporació de notes, creació de llegendes i ubicació de plans.
-Preparació de plànols i caixetins: Creació de plànols, configuració de caixetins automatitzats, impressió.
-Pràctica: Acotar i documentació, projecte "casa Pitch".
Novetat: Dinar terúlia amb el ponent.
Tarda
-Masses conceptuals: Definició de masses, tipus i usos.
-Masses in situ: Moldejat mitjançant masses.
-Edició de materials: Biblioteca de materials, creació, edició i aplicació en elements.
Novetat: Pausa-café.
-Llums i càmeres: Il·luminació, creació de perspectives, recorreguts.
-Renderitzat: Mètodes de renderitzat, exportació d'imatges i vídeos.
-Pràctica: Presentació, projecte "casa Pitch"
 

Aclariments

NOVETATS: amb aquest curs de dia complert oferim la possibilitat de dinar amb el ponent i així poder establir amb els assistents un espai de diàleg i reflexió distès fora de l'horari formatiu. El dinar té un cost de 10 euros i la pausa-café està inclosa en el preu del curs. El pagament del dinar es gestionarà des de la Demarcació. Cal confirmar l'assistència.

 

240 euros Inscrits als Serveis Bàsics de la Demarcació de Tarragona

 

10 euros cadascun dels dinars amb el ponent.

 

És necessari assistir al curs amb l'ordinador portàtil. El programa us el facilitarem des de l'Escola Sert.

 

ACLARIMENTS:  

 

El preu especial és per als arquitectes inscrits als Serveis Bàsics de la Demarcació. Els Serveis Bàsics de la Demarcació de Tarragona estan oberts a tots els col·legiats del Coac. Truca i informa-te’n. Per obtenir el preu especial cal sol·licitar-ho al fer la inscripció escrivint una nota a la plana web i posteriorment des de comptabilitat, es modificarà l'import.

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Tarragona
Sant Llorenç, 20-22
43003 Tarragona
977 24 93 67

Dates
El 4, 11 i 18 de febrer de 2014,
Horari

Matins de 10h a 14h i tardes de 15h a 19h,
Durada 24 hores  

Director/docent

Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.