ESert
Postgrau en FACILITY MANAGEMENT (3ed) Presencial i per vídeoaula a través d'Internet
EBC1140366
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Inici previst: 2/04/2014,
Horari

Dimecres de 09.30 h a 18.30 h,
Durada 144 hores  

Director/docent
Felip Neri Gordi, arquitecte i director de Integrated Facility Management,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Professionals i/o estudiants d’últims anys de carrera que volen desenvolupar la seva carrera professional al sector del Facility Management o que, ja estant dins, volen ocupar llocs de major responsabilitat.
 
Bonificació Pla Impulsa
Postgrau inclòs en la convocatòria de beques del PLA IMPULSA per accedir a la formació cap a nous perfils professionals (consulteu les
bases  i sol·liciteu una beca abans del 14 de març 2014). 

Bonificació Fundación Tripartita
El sistema de bonificació de la Fundación Tripartita permet a les empreses que cotitzen a la Seguretat Social recuperar la inversió realitzada en la formació dels seus treballadors (s'inclouen els despatxos professionals amb treballadors en nòmina o amb autònoms tipus TRADE)
Més informació

Objectius

L’objectiu del curs és que el professional adquireixi noves capacitats de gestió que li permetin: establir estratègies a llarg termini d’estalvi de costos en la gestió de l’edifici; analitzar i gestionar el cicle de vida dels elements de l’edifici; planificar els manteniments preventius i correctius de l’edifici; adquirir un criteri professional a l’hora d’implantar tecnologies intel·ligents; gestionar eficaçment espais i noves ubicacions; estalviar costos energètics a l’edifici; decidir amb criteri professional davant una opció de compra o lloguer; gestionar eficaçment la subcontractació de serveis; seleccionar encertadament el software de gestió en Facility Management més adequat.

Atenció! Canvi de dates! Inici del curs: dimecres 2 d'abril

Per tal de facilitar l'accés a la formació a tots els col·legiats, l'Escola Sert ofereix aquest curs també per VÍDEOAULA. Aquesta metodologia consisteix en la transmissió de les sessions formatives a través d'Internet.

Si desitges més informació sobre aquesta metodologia, clica aquí

 

Programa

M01. Introducció al Facility Management i a la Gestió
 • Objectius i raons que justifiquen el Facility Management
 • Serveis inclosos
 • Mercat potencial
 • Les funcions i el perfil del Facility Manager
 • Gestió d'empreses i FM
 • Magnituds econòmiques en la gestió
 • Organització d'Empreses i gestió d'equips multidisciplinaris
 • Tècniques de negociació
 • Gestionar de manera eficient la subcontractació de serveis
 • Quadre de comandament integral I
 • Exposició cas pràctic I
 
M02. El manteniment: obra, instal·lacions, energia
 • Objectius generals del manteniment
 • Tipus, evaluació i relació entre activitats de manteniment
 • Indicadors de manteniment
 • Manteniment d’instal·lacions
 • Manteniment d’elements constructius
 • La gestió del manteniment. Eina GMAO
 • Planificació: necessitats d’informació del manteniment
 • Planificar i dimensionar la càrrega de treball. Disseny de procediments operatius
 • Informàtica aplicada al Facility Management
 • La utilització d’eines informàtiques aplicables al manteniment
 
M03. Gestió de serveis, subministraments, impacte ambiental

 • Descripció de les variables rellevants en la contractació dels serveis de neteja
 • Descripció de les variables en la contractació dels serveis de seguretat
 • Auditoria de la qualitat en els serveis
 • Contractes de subministrament d’electricitat
 • Estalvi i eficiència energètica. Energies renovables
 • Control de facturació
 • Monitorització de subministres
 • ESE
 • Certificació energètica
 • Prevenció de riscos laborals
 • Bones pràctiques / Petjada de Carboni
 • Pla d'emergència
 • SLA’s i KPI’s. Exposició cas pràctic II
 • Descripció dels models de gestió de serveis generals en edificis
 • Exposició cas pràctic II (Licitació de serveis per un edifici)
 
M04. Gestió espais i Gestió patrimoni
 • Gestió patrimonial I
 • Gestió patrimonial II
 • Intel·ligència emocional aplicada al FM
 • Resolució cas pràctic I. Quadre de Comandament
 • Avaluar les necessitats d’espai de les organitzacions
 • Proposar un procés de disseny de lay-outs en edificis d’oficines
 • Conèixer les estratègies i tendències en l’ús d’espais d’oficines
 • Gestionar de manera eficient els espais i redistribucions
 • Gestió de mudances. Exposició cas pràctic III
 • ONCE. Accessibilitat
 • Coneixements bàsics d’ergonomia / Mobiliari
 • Síndrome de l’edifici malalt / Malalties relacionades amb els edificis LS-1
 • Qualitat ambiental / Malalties relacionades amb els edificis LS-2
 • Enfermetats relacionades amb els edificis (amiant)
 • Qualitat ambiental
 • FM i Gestió del Coneixement
 • Resolució cas pràctic II
 • Visita edifici ONCE
M05. Despeses i inversions en FM
 • Identificar els costos de funcionament dels edificis
 • Proposar una metodologia de control de costos
 • Avaluació de la vida útil dels elements constructius i instal·lacions
 • Anàlisi d’inversions. Plans d’inversió plurianual
 • Resolució cas pràctic III
 • Casos reals I: Novartis
 • Casos reals II: Clausura


Dates: e
ls dimecres 2, 9, 16, 23 i 30 d'abril, 7, 14, 21 i 28 de maig, 4, 11, 18 i 25 de juny, 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol de 2014

Quadre docent:
 
Peter Bolea, Industry Account Manager en Mapex
Emili Bosch, free lance, expert en Facility Management, des de la seva pròpia empresa NEAC Associats, SL
Laia Camats, tècnica de Medi Ambient i PRL en Agbar 
Doctor Agustí Casas, professor de Màrqueting, Departament d'Economia de l'Empresa, Universitat de Barcelona 
Valentí Casas Brucart, fundador i president de ITEL - Instituto Técnico Español de Limpiezas
Laura Cid Sagarra, metge, especialista en medicina del treball i PRL, Agbar
Laia Camats, cap de projectes d'urbanisme i avaluació ambiental en Lavola 
Andreu Corominas Renter, enginyer industrial, tècnic de l'Oficina d'Equipaments Esportius, Diputació de Barcelona
Lluís Dalmau i Arbós, arquitecte 
Mauricio Espaliat, director de qualitat i desenvolupament estratègic a CPL 
Albert Formatger, arquitecte IMAD 
Emi Gálvez, tècnica d'ocupació i orientadora professional en Direcció Municipal Econòmica de Mataró 
Francisco García Benítez, director tècnic de projectes, grupo DEMO
Pedro Larriba, Facility & Energy Manager en Novartis 
Jordi Llargues, head of Site Services at Bayer Hispania 
Joan Miró, director general de Facilitia Grupo TBK
Mercè Morilla, arquitecta, tècnica Unitat de Suport Tècnic, ITeC
Felip Neri Gordi, arquitecte i director de Integrated Facility Management
Lluís Peiró Laredo, arquitecte
Carla Planas Rodríguez, professora de la Universitat Politècnica de Catalunya i consultora d'energia i sostenibilitat
Jordi Sanz Puente, enginyer tècnic industrial, director de projectes, TBK Gestión Edificios SL
Manuel Sanz, director general en SMDos
Francesc Xavier Solé i Benito, arquitecte, consultor expert en PCI
Xavier Sospedra Roca, CEO de Paixe Software i creador de "Tam Tam & Attendance Management"
Isabel Tejero, enginyera industrial, directora Smart Solutions Cofely España SL i presidenta del Clúster d'Eficiència Energètica de Catalunya
Josep Valls, gerent de Facility Management Immobles Agbar en Grupo Agbar 
Irene Vidal, enginyera industrial, adjunta direcció general a Facilitia Grupo TBK 
Joan Ramón Vidal, propietari, Barnaquatre Gestió de Finques, S.L. 
 
 
Més informació sobre la figura del Facility Manager i indicadors d'ocupació en l'àmbit del FM (publicat al setembre de 2013 per l'Escola Sert COAC)

 

Aclariments

PAGAMENT FRACCIONAT
Per poder obtenir el certificat del Postgrau, s'han de cursar tots els mòduls indicats al programa, en cap cas s'acreditarà l'assistència parcial o per mòduls al Postgrau.
Tot i això, en el moment de la matriculació, a l'apartat de comentaris, pots sol·licitar el pagament per mòduls. En aquest cas, el cobrament es realitzarà abans de l'inici de cada un d'ells.

TIPUS DE CERTIFICATS
En els cursos de Postgrau es lliurarà un certificat d'aprofitament a totes les persones que hagin realitzat satisfactòriament el 80% de les pràctiques i assistit com a mínim al 80% de les sessions presencials.
Si s'assisteix a més del 80% de les classes i no es realitzen més del 80% de les pràctiques, es lliurarà un certificat d'assistència.
Les pràctiques seran qualificades com a "satisfactori", "a esmenar" o "no presentat".
La dedicació per part dels matriculats de les pràctiques proposades s'estima en un màxim de 1 hora per cada 4 hores lectives (36h), que es reconeixeran en el certificat d’aprofitament.

MATRÍCULA
Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l’import de la mateixa en concepte de despeses administratives fins a 15 dies naturals abans de l’inici del curs.
En el cas que l’anul·lació de la matrícula, es produeixi quan ja ha començat el curs, es passarà el càrrec total de l’import de la mateixa.

COL·LABORADORS:
 
                                                    
 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Inici previst: 2/04/2014,
Horari

Dimecres de 09.30 h a 18.30 h,
Durada 144 hores  

Director/docent
Felip Neri Gordi, arquitecte i director de Integrated Facility Management,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.