ESert
Criteris d'accessibilitat per a la rehabilitació
EBC1140301
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 12/11/14 al 3/12/14,
Horari

Dimecres de 16.00 h a 20.00 h,
Durada 16 hores  

Director/docent
Xavier García-Milà Lloveras, arquitecte, director AiA Arquitectura i Accesibilitat,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes, altres tècnics i estudiants que vulguin assolir de manera pràctica els criteris per la diagnosi i la intervenció en la rehabilitació d'edificis d'habitatges, d'acord amb la normativa actual.

Objectius

Oferir el desenvolupament d’una metodologia d’anàlisi de l’accessibilitat en els projectes de rehabilitació d’edificis d'habitatges, a partir de les necessitats funcionals dels diversos col·lectius i de l’aplicació conjunta de la normativa estatal i catalana. 

Desenvolupar i prescriure actuacions per fer accessibles els espais interiors dels habitatges així com els elements comuns dels edificis existents, tenint en compte les necessitats funcionals dels usuaris i els ajustos raonables que admet la normativa vigent. 

L’exercici pràctic d’adaptació funcional de l’entorn quotidià de l’habitatge propi (interior de l’habitatge, elements comuns i entorn urbà proper) inclou la redacció de la Parte II del Informe de Evaluación del Edificio segons la Ley 8/2013 Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana i un Pla d’accessibilitat de l’entorn urbà proper.  

Programa

Accessibilitat i Adaptació Funcional de l'Habitatge. Problemàtiques i recursos.

- Presentació: Què és l'accessibilitat? Què és l'adaptació funcional?

- Problemàtiques existents en el parc d'habitatges actual: entorn proper i elements comuns (interiors i exteriors); Zona de dia (cuina i menjador); Zona de nit (dormitori i bany).

- Projectes  a gran escala: Diputació de Barcelona i Ajuntament de Barcelona.

- Recursos constructius i recursos tecnològics per a l’adaptació funcional de la llar.

- Exemples i cassos.

 

Visita al Centre de Vida Independent.

- Presentació del CVI.

  • Explicació del projecte : antecedents, objectius, metodologia de treball.
  • Explicació del CVI.

- Recursos i ajudes econòmiques.

- Vídeo diferents usuaris. Adaptacions personalitzades.

- Recorregut guiat pel CVI.


Recursos constructius per l'adaptació funcional de la llar

-Metodologies d'anàlisi de les tecnologies per l'accessibilitat

-Tecnologies per l'autonomia personal

-Aplicació de la domòtica per l'adaptació funcional de l'habitatge


Normativa d’accessibilitat per edificis d'habitatges I

- L’accessibilitat als edificis d’habitatge.

  • Aplicació conjunta de la normativa estatal i catalana.
  • DB SUA Document Bàsic de Seguretat d'utilització i Accessibilitat - SUA 9
  • Codi d'Accessibilitat de Catalunya Decret 135/1995 i Llei 20/1991
  • Taules Accessibilitat TAAC. Interpretació de la Normativa per a edificis existents.

 - IEE: Informe d'Avaluació de l'Edifici. Part II. Condicions bàsiques d'accessibilitat. Condicions funcionals, dotació d'elements i de informació, conclusions finals i ajustos raonables.

- Exemples.

 

Aclariments

DIPLOMES

En cada curs es lliurarà un certificat d’assistència a totes les persones que hagin assistit almenys al 80% de les classes presencials i/o hagin fet el 50% dels exercicis on line. En els postgraus es lliurarà un certificat d’aprofitament a totes les persones que superin les proves d’avaluació i hagin assistit almenys al 80% de les classes presencials. Els cursos de postgrau inclouen una dedicació estimada fora de l’horari lectiu d’aproximadament 1 hora per cada 4 hores lectives que, una vegada superat el postgrau, es reconeixeran en el certificat d’aprofitament corresponent (consultar a la web condicions específiques per a cada postgrau).

ANUL·LACIONS

Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit amb un mínim de 15 dies naturals abans de l’inici del curs. En cas contrari, s’efectuarà el càrrec corresponent al 50% de l’import de la matrícula en concepte de despeses administratives. Si l’anul·lació de la matrícula es fa un cop començat el curs es passarà el càrrec total de l’import de la mateixa.


 

 

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 12/11/14 al 3/12/14,
Horari

Dimecres de 16.00 h a 20.00 h,
Durada 16 hores  

Director/docent
Xavier García-Milà Lloveras, arquitecte, director AiA Arquitectura i Accesibilitat,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.