ESert
Càlcul d'estructures en rehabilitació: sostres (3a edició). Curs presencial i per videoaula a través d'Internet
EBC2140502
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 12/05/2014 al 30/06/2014,
Horari

Dilluns de 10:00 a 14:00h,
Durada 24 hores  

Director/docent
Robert Brufau, doctor arquitecte,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

El curs està dirigit principalment a arquitectes i altres professionals no especialistes en càlcul, professionals amb experiència pràctica limitada i ben formats en rehabilitació a nivell teòric  (mes d’un màster o postgrau)

Bonificació Pla Impulsa
Postgrau inclòs en la convocatòria de beques del PLA IMPULSA per accedir a la formació cap a nous perfils professionals (consulteu les bases i sol·liciteu una beca abans del 14 de març 2014). 


Bonificació Fundación Tripartita
El sistema de bonificació de la Fundación Tripartita permet a les empreses que cotitzen a la Seguretat Social recuperar la inversió realitzada en la formació dels seus treballadors (s'inclouen els despatxos professionals amb treballadors en nòmina). + informació

L'Escola Sert ofereix un servei d'assessorament i tramitació de la bonificació dels seus cursos a través de la Fundación Tripartita.  
Pots posar-te en contacte amb aquest servei a través de: escolasert.bonificacions@coac.cat

Objectius

 S'inicia la tercera edició del curs de Càlcul d’Estructures en Rehabilitació que s’impartirà en el marc de la innovadora col·laboració entre diverses institucions professionals, culturals i acadèmiques catalanes, como son: l’Escola Sert del Col.legi d’Arquitectes, l’Institut d’Estudis Estructurals i l’Associació de Consultors d’Estructures.

L’objectiu d’aquesta col.laboració és sumar esforços en promoure cursos de formació en excel·lència acadèmica dins de l’àmbit de l’Arquitectura i en concret en l’especialització de la Consultoria Estructural i la Rehabilitació. En els propers mesos apareixerà una completa programació docent que permetrà als especialistes o no del sector , millorar i completar els seus coneixements o be abarcar-ne de nous respectivament.

En aquesta segona edició s'ha dividit el temari en dues parts: Càlcul d’Estructures en Rehabilitació: sostres, que és el curs present i Càlcul d’Estructures en Rehabilitació: fonaments, murs i pilars, que s'iniciarà el segon semestre del 2014. 

Cada part plantejarà i resoldrà, en 6 sessions, una 25ª d’exercicis de càlcul d’estructures habituals en rehabilitació, abrasant des de conceptes bàsics com l’estudi de càrregues d’un edifici, passant per les comprovacions estructurals d’elements concrets, fins a arribar al càlcul de reforços segons les diverses tipologies. En total 12 professors triats entre els millors de l’àmbit docent i professional del càlcul estructural i la rehabilitació del nostre país –tots ells pertanyents a l’Associació de Consultors d’Estructures- impartiran un total de 48 hores presencials.

Programa

ATENCIÓ! Curs ajornat. 
Noves dates: dilluns 12, 19, 26 maig, 02, 16 i 30 juny 2014 1a JORNADA: dilluns 12.05.2014

 
10:00 a 14:00h
Breu presentació i benvinguda       
                                   
David Lladó, arquitecte
 
Intervencions en bigues i sostres metàl·lics

Breu introducció teòrica.
Transformació biga mono-material en biga mixta.
Càlcul de l'addicció de peces metàl·liques.
Càlcul del reforç a flexió.
Càlcul del reforç a tallant.
Càlcul del reforç per deformació.
Inestabilitats locals.
Verificació d'una biga Fink.

Juan Ignacio Eskubi, arquitecte. Professor UIC
 
  
2a JORNADA: dilluns 19.05.2014
 
10:00 a 14:00h
 
 Intervencions en bigues i sostres de formigó armat

Breu introducció teòrica.
Càlcul del reforçament de sostres reticulars amb rodons d'acer corrugat, morters de reparació i formigó.
Càlcul del reforçament de sostres reticulars amb fibres de carboni.          
Càlcul del reforçament de bigues amb rodons d'acer corrugat i morters de reparació.
Càlcul del reforçament de bigues amb fibres de carboni.
Càlcul del reforçament de biguetes de formigó.

Ramon Ferrando, arquitecte. Professor Màster.
 
 
3a JORNADA: dilluns 26.05.2014
 
10:00 a 14:00h
 
Intervencions en bigues i sostres de fusta.

Breu introducció teòrica.
Comprovacions inicials de càlcul de fusta en situació normal i accidental.
Càlcul del reforç de fusta amb fusta.
Càlcul del reforç de fusta per activació externa.
Càlcul de la solució mixta de fusta amb acer.
Càlcul de la solució mixta de fusta amb barres de resina.
Càlcul de la solució mixta de fusta amb formigó.

Joan Ramon Blasco, arquitecte. Professor UPC. 
 
 
4a JORNADA: dilluns 02.06.2014
 
10:00 a 14:00h
 
Intervencions en bigues i sostres d'altres tipologies

Breu introducció teòrica.
Comprovació d'una bigueta ceràmica. 
Càlcul del dimensionat d'un reforç de bigueta ceràmica.
Comprovació d'una volta.
Càlcul del dimensionat d'un reforç d'una volta.

Amparo Lecha, arquitecta tècnica. Professora Màster.
 

5a JORNADA: dilluns 16.06.2014
 
10:00 a 14:00h
 
Càlculs de mecanismes d'estabilització.

Breu introducció teòrica.
Càlcul d'una línia de tirants horitzontals entre façanes.
Càlcul d'un apuntalament provisional d'una paret des del carrer.
Càlcul d'una solució de retirada d'un envà entrat en càrrega.
Càlcul d'una sèrie d'apuntalaments.
Verificació numèrica de la situació provisional de conservació de façanes.
Comprovació numèrica en la que es trobarà un mur de façana a doble alçària.

Robert Brufau, doctor arquitecte. Professor titular UPC.
 
 
 
6a JORNADA: dilluns 30.06.2013
 
10:00 a 14:00h
 
Ascensors, escales i instal·lacions puntuals 

Breu introducció teòrica.
Forat per ascensor en habitatge plurifamiliar, parets de càrrega.
Forat per escala en edifici industrial, forjats de formigó, unidireccional.
Forat per escala en edifici plurifamiliar de formigó, reticular.
Forat per ascensor en edifici centre cívic, estructura metàl·lica.

Martí Cabestany, arquitecte. Professor Màster. 
 
 
 
 
EMPRESA COL·LABORADORA:

Aclariments

Anul·lacions:

Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l’import de la mateixa en concepte de despeses administratives fins a 15 dies naturals abans de l’inici del curs.

En el cas que l’anul·lació de la matrícula, es produeixi quan ja ha començat el curs, es passarà el càrrec total de l’import de la mateixa.

 

Certificats:

Certificat d'assistència:
Es lliurarà als alumnes que hagin assistit a més del 80% de les classes i que no hagin superat o realitzat més del 80% dels exercicis d'avaluació.

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 12/05/2014 al 30/06/2014,
Horari

Dilluns de 10:00 a 14:00h,
Durada 24 hores  

Director/docent
Robert Brufau, doctor arquitecte,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.