ESert
A.I. : Càlculs bàsics d'estructures per a la rehabilitació
EGI1140101
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dimarts 11, 18 i 25 de febrer i 4 de març de 2014,
Horari

de 10:00 a 14:00 hores,
Durada 16 hores  

Director/docent
Miquel Llorens i Sulivera,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

 Arquitectes i estudiants d'arquitectura

Objectius

 .- Introduir als assistents en els càlculs estructurals més habituals davant d’una obra de rehabilitació.

.- Plantejar la resolució de càlculs simples emprant el programari Wineva.

Programa

  1era sessió:              Plantejament general: .- Comprensió de l’esquema  estructural existent.

                                                                          .- Adequació entre realitat física /  model de càlcul.

                                     Estats de càrrega i restriccions de deformació.

                                     Introducció al programa Wineva.

 

2a sessió:                   Cas pràctic 1: estintolaments.

 

3a sessió:                   Cas pràctic 2: obertures en sostres i escales.

 

4a sessió:                  Cas pràctic 3: substitució de sostres.

 

 DOCENT: Miquel Llorens Sulivera, arquitecte de GMK, doctor del Departament de Enginyeria Mecànica i De la Construcció Industrial de la Universitat de Girona

Aclariments

 NOTA: Caldrà portar el vostre ordinador portàtil amb el programa WinEva instal.lat, que us podeu descarregar la versió de prova a http://tecno.upc.es/wineva/ o comprar-lo per a uns 50 euros. (5 llicències)

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
ASEMAS
Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dimarts 11, 18 i 25 de febrer i 4 de març de 2014,
Horari

de 10:00 a 14:00 hores,
Durada 16 hores  

Director/docent
Miquel Llorens i Sulivera,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.