ESert
M4. Mobilitat. Estratègies de reducció de consum energètic en mobilitat urbana i interurbana.
EGI1140501
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dimecres 7, 14, 21 i 28 de maig de 2014,
Horari

de 11:00 a 14:00,
Durada 12 hores  

Director/docent
Christoph Peters,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

 Arquitectes, enginyers i altres professionals de l’entorn del planejament urbà interessats en l’especialització en l’urbanisme sostenible – tant des de la pràctica liberal, des del marc de l’administració pública com a prescriptor–, que vulguin aprofundir el seu coneixement en la reducció de la demanda energètica i en els nous models de subministrament energètic i integració d’energies renovables a escala urbana i territorial.

Objectius

 Conèixer les tendències en mobilitat urbana (possibilitats en la implementació de PMU / PDS / etc.

Programa

PROGRAMA:

4.1 Transport i mobilitat urbana i interurbana (Xavier Abadia).

     • El consum energètic del transport i el potencial de reducció en espais públics.
     • Anàlisi ambiental de les diferents tecnologies de propulsió i combustibles  (convencionals i alternatius).
     • Eines d'avaluació d'impactes ambientals (metodologia CORINAIR-COPERT IV i  AMBIMOB-u).
 
4.2 El vehicle elèctric - - implantació de models, infraestructures de recàrrega i les conseqüències per a la xarxa elèctrica (Xavier Amores)
    • Situació actual del mercat del vehicle elèctric: opcions realistes de penetració.
    • Models d’implantació del vehicle elèctric.
    • Tipus d’infraestructura de recàrrega i impactes al sistema elèctric.
 
4.3 Smart mobility - respostes dinàmiques i intel·ligents a fluxos de mobilitat, demanda i pol·lució atmosfèrica (instruments de planejament) (Lluís Alegre)
     • Variables territorials de la mobilitat.
     • Situació actual i barreres del planejament de la mobilitat urbana i territorial.  Instruments legals i de planificació.
     • Mesures i bones pràctiques per a un planejament eficient energèticament i ambiental.
 
4.4 Smart logistics - distribució urbana de mercaderies (Cristina Pou)
    • La cadena logística: segments i actors principals.
    • La distribució urbana: Tipus i models en funció del desenvolupament urbà.
    • Mesures i bones pràctiques per a una distribució de mercaderies eficient energèticament i ambiental: microplataformes de distribució, distribució nocturna, etc.
 
 
Docents: Xavier Abadia / Xavier Amores / Lluís Alegre / Cristina Pou.

Aclariments


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dimecres 7, 14, 21 i 28 de maig de 2014,
Horari

de 11:00 a 14:00,
Durada 12 hores  

Director/docent
Christoph Peters,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.